НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Втората част на Форума бе посветена на добри практики и отвори дискусия на тема „Доставчици, организация, управление и качество на социалните услуги“ в който се включиха специалните гости от Европа, представители от общини, неправителствена организация и университет, които споделиха своите успешни модели за развитие на социалните услуги. Също така участие по темата взеха и експерти на НАСО, които представиха своя добър опит по темата за „Партньорството в подкрепа за развитие на добрия опит“.

Дискусията откри г-н Тимоти Гилайн, временен Изпълнителен директор на Eвропейската асоциация на доставчици на услуги за хора с увреждания (EASPD). Той разказа за работата на EASPD през последните няколко години, както и за проектите върху които работят.

Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, заедно с г-жа Снежана Ванкова, директор КСУДСМУ Добрич, споделиха добър пример от Австрия и партньорството на НАСО и EASPD на тема „Социални услуги и социално предприемачество“ по проект CO-RESP: “Устойчивост на общността чрез социални (обществени) поръчки“

Веселина Стоилова: гл. експерт в Дирекция „Социални дейности“, член на експертния съвет на НАСО, Заетост и реализация за хората с увреждания“

Весела Цанкова, председател на СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ЛОВЕЧ и Представител на НАСО, сподели добър пример за социално включване, професионално и личностно развитие на потребител на социална услуга.

Мястото и ролята на социалните услуги в реалната интеграция на лица с увреждания – мисията е възможна“ 

д-р Недка Петрова, директор КСУДС Пловдив и представител на НАСО, посочи кои са основните цели на оценяване изпълнението и атестирането на служителите в КСУДС, както и пътят към професионално развитие.

„Оценяване и кариерно развитие на социалния работник“

Г-жа Розалина Русенова, заместник кмет на Община Троян сподели за създадената от общината електронна платформа „Интегриран социален офис“ за подобряване достъпа на гражданите до социални услуги. Платформата е иновативен модел за предоставяне на информация за социалните услуги, както и за заявяването им по електронен път.

Г-жа Елена Петкова, програмен директор на СНЦ „Еквилибриум“  направи презентация по темата „Грижата за деца с тежки и множествени увреждания – успехи и предизвикателства“, като разказа за основните фактори за успеха на сдружението.

Г-жа Елена Първанова, директор ДЦПЛУ Разград направи кратка презентация на тема „Влиянието на трудотерапията върху потребителите на соц.услуги“ за добрите практики в Дневен център „Подай ръка“ и влиянието на трудотерапията върху ползващите социалната услуга.

Д-р Сюзан Алиосманова, ръководител КСУ Вижън – Търговище, експерт на НАСО представи добрия опит на НАСО в изграждането на партньорства и ръководенето на социални услуги „Партньорството в подкрепа за развитие на добрия опит“ и  г-жа Наталия Христова, мениджър „Партньорства и спец. дейности“ НАСО, представи новолицензирания Обучителен център „НАСО“.

             

Гл. ас. д-р Мария Стойкова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ говори за „Социална подкрепа и качество на живот“, като постави акцент върху ролята на социалната подкрепа за социалното включване и интеграцията на хората от уязвими групи.Г

Г-жа  Мария Савова, експерт от Триада Маркет представи Човекът в центъра на качествените дългосрочни здравни грижи“.

 

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.