НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

НАСО участва в работни срещи по проекта D-САRЕ, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ и е насочен към хора на възраст над 55 години, които се нуждаят от интегрирана подкрепа. Обсъждането на Работен план 2 от проекта и плановете за провеждане на регионални семинари бяха сред основните теми на онлайн срещите, която се състояха на 8-ми и 9-ти април.

Целта на проекта D-CARE е да улесни създаването, валидирането и внедряването на услуги за интелигентни грижи, които ще укрепят и интегрират регионалните системи за социални и здравни грижи, с цел подобряване на компетентностите и генериране на иновативни социални и здравни модели. В резултат на дейностите от проекта D-CARE, 8 държави от Дунавския регион ще имат подобрен капацитет и умения, за да отговорят на нуждите от заетост на населението, а възрастните хора ще получат нови услуги за интелигентни грижи.

D-CARE ще създаде групи от четири заинтересовани страни. В проектните региони ще се изградят 9 лаборатории за интелигентна грижа, които ще отправят покана за иновационна програма до компании, разположени в Дунавския регион, да предложат иновативни технологии и решения за разработване на услуги / модели за интелигентни грижи. Предложенията ще бъдат моделирани и проектирани, което ще доведе до модели за интелигентна грижа. Моделите за интелигентна грижа ще бъдат тествани и валидирани с крайните потребители и в резултат на този процес поне един от моделите на интелигентна грижа ще бъде пилотиран и внедрен във всеки пилотен регион.

Предвижда се проектиране на иновативни среди за учене, способни да създават учебни инструменти, съдържание и програми за обучение, които ще подобрят или развият уменията, необходими в регионите на проекта за предоставяне на нови интегрирани услуги за грижи. Друга ключова цел на проекта е подобряването на капацитета на местните и регионалните власти за разработване на политически инструменти или програми, които ще подкрепят процеса на генериране и внедряване на услуги за интелигентни грижи за възрастните хора в Дунавския регион.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.