ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Работни срещи по проект B-WISE през април

04.2022

Екипът на НАСОР взе участие в работни срещи по проект B-WISE, които се проведоха на 28 и 29 април. Дискутирани бяха резултатите от изминалата дейност, свързана с изготвяне на обобщен доклад на „сценариите“ в сектора на WISEs – Дейност T2.1 и изготвянето на анализ на настоящите и бъдещи нужди от умения под формата на „сценарии“ като основа на стратегия за по-нататъшните дейности с цел приоритизиране и определяне на стъпките за действие.

Водещите партньори бяха систематизирали всички предадени резултати, за да се представи общата картина в Европа. В течение на срещата бяха проведени множество дискусии, съвместни задания, и дейности, които позволиха на всички участници в проекта да обсъдят обстойно всички детайли, свързани с предизвикателствата пред социалните предприятия и хората с различни видове увреждания. Разигравани бяха различни сценарии, чрез които всеки партньор разкри спецификите на различните видове WISE профили, характерни за неговата социална среда.

Водещите партньори представиха дефинициите за Персоните и сценариите, които следва да бъдат разработени в рамките на следващите дейности по проекта.

Изготвените доклади бяха обсъдени в методологически аспекти, като се наблегна на ползите, предимствата, недостатъците и предизвикателствата от технологиите и дигитализацията на социалния сектор. Дигиталните умения, които крайните потребители следва да усвоят в ежедневието си и как те биха повлияли на хората с увреждания, и тяхната заетост в различните сфери на икономиката.

Представени бяха успешни модели от Австрия, Италия, Гърция, и Латвия, които предоставиха отлични инструменти за запознаване на широката публика с характеристиките на WISE социалните предприятия и тяхната дейност. Задължителен акцент бе и законодателната рамка, правителствената помощ, и публичните инвестиции в сектора.

Всеки от участниците се включи активно в откритата дискусия по зададените въпроси и приложи своята експертиза и наблюдения, в рамките на няколко минути всеки от нас имаше думата да даде предложения за развитието на социалните предприятия в текущата обстановка. Представиха се също и идеи от предприемаческата среда на Латвия, и инициативи за подпомагане в Италия, свързани с инвестиции за милиони евро, целящи да подобрят условията за развитие на WISE организациите.

Испания сподели статистики, показващи огромния брой лица, наети в социални предприятия на територията й, които имат шанса да повишават квалификацията си и да развиват умения в избрания от тях сектор. Важен бе и фокуса на конкурентоспособността и високата конкурентна среда пред която са изправени WISЕ, особено след сътресенията, породени от ковид пандемията и икономическите последствия след нея.

НОВИНИ

Семейството е корен и криле

Семейството е корен и криле

Работна среща на тема „Как си партнират центровете за предоставяне на социални услуги с детските градини и училищата в подкрепата на деца със специални потребности?“. 21 ноември – ден на християнското семейство е празник, който членовете на НАСО, а именно Комплексът за социални услуги за деца и семейства – Пловдив...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Форума за заетостта – EASPD

На 18 ноември представители на НАСО се включиха в среща с Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, които бяха домакини на екипа на Policy Impact Lab. На проведената среща, основна дискусия бяха предварителните констатации от изследването за ефективността на защитените работилници в Европейския Съюз.

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Третата Международна Конференция За Аутизма и Форум За Качеството На Социалните Услуги

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен. Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата...

Покана за дискусионна среща

Дискусионна среща на тема „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“

На 18 ноември 2022г, екипът на НАСО проведе дискусионна среща онлайн на тема  „Мениджмънт в социалните услуги. Споделяне на опит.“ Срещата имаше за цел да запознае участниците със спецификата на управление и прилагане на нормативната уредба в социалните услуги, както и да споделят своя опит в управлението и да участват...

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Становище на министър Лазар Лазаров, относно изпратено предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората с увреждания, за преразглеждане на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

ДО Г-ЖА ВЕСКА СЪБЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЕПИЛЕПСИЯ“ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ      На Ваш № 01-96 от 24.10.2022 г.  ОТНОСНО:   Предложение от национално представителни организации на и за хората с увреждания, членове на Националния съвет за хората...

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

„Карин дом“ предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца

Дългогодишният член на НАСО, „Карин дом", предлагат безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на малчугани от 0 до 3-годишна възраст. Повод за инициативата на „Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември,...

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

Фондация „За Нашите Деца“ започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца

За десета поредна година членовете на НАСО ,Фондация „За Нашите Деца“, организираха коледна кампания под надслов „Тази Коледа чудесата правите Вие!“ за десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията. Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността...

„Защото СМЕ ХОРА!“

„Защото СМЕ ХОРА!“

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти! Кампания на „Каритас“ в подкрепа на възрастни хора. Членовете на НАСО, „Каритас България“, стартираха поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Чрез нея организацията иска да помогне на  възрастни и болни хора от...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.