НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Експерти на НАСО и НАСОР имаха удоволствието да участват в срещата на Общото събрание по проект B-WISE. Самата среща се състоя в Рига, Латвия, но благодарение на нейния хибриден вид, нашите представители се присъединиха онлайн.

Цялостното развитие по проекта бе дискутирано, и водещите партньори по всеки един от работните пакети презентираха постигнатите резултати, както и очакваните такива, които трябва да бъдат реализирани през следващите месеци.

Всички участници бяха интерактивно включени в уъркшопи, и различни предизвикателства, свързани със социалните предприятия. Обект на дискусия бяха предизвикателства, които са основен фактор за липсата на дигитални умения при хората в неравностойно положение в различните страни.

По време на двата дни, всички партньори бяха разделени в 5 групи, като представителите на всяка организация имаха шанса да предоставят информация по темите. Въпреки, че пазарите на труда в различните страни предлагат различни предизвикателства, те всички имат общи неща. Многообразие от методи бяха предложени от участниците във връзка с адекватното интегриране на хората в неравностойно положение.

Много уникални подходи бяха обсъдени, като представителите от всяка страна направиха своите предложения. Всички те споделиха своята международна експертиза отново и сравниха препятствията, които стоят пред социалните системи на всяка една от страните.

Партньорите по проект B-WISE ще продължат своята отлична работа и през следващата 2023та година, като дискутираните подходи, следва да бъдат имплементирани в множество различни обучителни програми, чиято цел ще бъде адресирането на липсата от дигитални умения в бъдеще.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.