НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

От 18-ти до 20-ти март се проведе въвеждащо обучение на специалистите в Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“ по проект „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“  2014 – 2020 на Община Хасково. Обучението бе насочено към новоназначения персонал от Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово“, който включва управител, психолог, медицински сестри, болногледачи и санитари, с цел  запознаване с философията и организацията на работа в социалната услуга, целите и функциите, както и с конкретните дейности, специфични за всеки един специалист от екипа.

Основен акцент се даде на запознаването на екипа с политиките и практиките по отношение на хората с психични разстройства и социалната работа, с професионални профили на различните специалисти в областта на помагащите професии. Програмата за обучение на управителя включи и допълнителен модул по управление и администриране.

В съдържателен план обучението обхвана два основни модула – теоретична част и практическа част. Теоретичният модул представляваше преглед на нормативната база. Практическата част бе ориентирана към запознаване и прилагане на  конкретните инструменти в социалната работа с целевата група, решаване на казуси и работа по документ

Основните цели на обучението, които бяха поставени са: извършване първоначална ориентация в предстоящата работа; актуализиране на знания в работата по случай в социалната услуга; усвояване на знания, свързани с прилаганите инструменти и специфики на услугата; запознаване с административно-документалната система и др.

Методите на обучение, които се използваха бяха под формата на лекции, презентации, дискусии и обсъждания, решаване на казуси, решаване на индивидуални и екипни задачи, ролеви игри, работа в малки групи, мозъчна атака, водене на интервю, попълване на работна документация и други. Обучението се проведе в сградата на услугата, в рамките на 3 дни по 8 часа, общо 24 академични часа, от които 10 бяха с практически упражнения.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.