НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

28.09. 21 г.

На 28 септември НАСО проведе обучение на тема: „Справяне в кризисни ситуации. Оказване на първа долекарска помощ при нарушени състояния на потребителите на СУ или член на екипа.“ Обучителят г-жа Валентина Гешева, която е представител на НАСО за област Пазарджик и експерт към Фонд за превенция на престъпността – ИГА, разгледа актуални теми и проблеми, свързани с навременната и адекватна реакция на служителите в социалните услуги при оказване на първа долекарска помощ.

Експертът Валентина Гешева запозна участниците с някои състояния и заболявания, които могат да доведат
до сериозни нарушения на дишането и сърдечната дейност. По време на онлайн обучението се разгледаха някои от признаците на исхемичните заболявания, вътрешните и външните кръвоизливи, хипогликемия, открити и закрити травми и т.н.

Като част от дискусията експертът Валентна Гешева сподели свои казуси от професионалния си опит и даде напътствия и препоръки за осигуряване на безопасността при работа с хора с различни видове психични заболявания и склонност към криминални прояви.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.