НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

19.02. 22 г.

На 18 февруари експертът на НАСО г-жа Валентина Гешева проведе обучение на тема:“Оказване на първа долекарска помощ на потребителите и персонала в социалните услуги“ , което ще се проведе на 18 февруари от 14,00 до 16.00 часа, онлайн през Zoom.

В обучението се включиха психолози, социални педагози и социални работници, работещи в центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит.

Участниците в обучението получиха теоретични познания и да формира практически умения за своевременно реагиране в критични и животозастрашаващи ситуации.Бяха разгледани различни казуси, свързани с оказване на първа до-лекарска помощ при открити и закрити травми , изгаряния, затруднения в дишането, колапс и др.

Обучителят Валентина Гешева представи различните видове кръвотечения, признаците на инсулт, инфаркт, хипо и хипергликемични кризи,симптоматика при поглъщане на чуждо тяло, отравяния, както и възможните начини за справяне с подобни ситуации.

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.