ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални...

Read more

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и...

Read more

Проведе се работна среща за планиране на социалните услуги в област Разград

Представители на НАСО за област Разград присъстваха на работна среща за планиране на социални услуги, организирана от Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград и Областна администрация Разград.

Областният управител Драгомир Златев откри работната среща, свързана със стартиралия процес по изготвяне на анализ на потребностите и планиране на социалните услуги в област Разград.

Поводът за работната среща е въвеждането на нов ред на планиране на общинско, областно и национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет, съгласно Закона за социалните услуги (ЗСУ).

Съгласно законовите разпоредби, до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., се приема Националната карта на социалните услуги. Демографските данни и информацията за здравния статут на населението вече са публикувани официално от Националния статистически институт и затова общините сформираха работни екипи, които започнаха работа по изготвяне на анализ и планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво. В дейността си те са подпомагани от екипи на дирекциите „Социално подпомагане“ и Областна администрация Разград.

Срещата се проведе на 5 януари в залата на Общински съвет – Разград, като участие в нея взеха екипите от общините, дирекциите „Социално подпомагане“ и Областна администрация Разград.

Директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Татяна Костова направи презентация с методически указания за работата на екипите. Обсъдени бяха конкретно възникнали казуси в процеса на анализ и планиране, като основно въпросите бяха свързани със събирането и обработването на информацията и данните за анализа.

Осигурена беше онлайн връзка с представители на Агенция за социално подпомагане – София, които се включиха активно в дискусията и дадоха полезни отговори по възникнали въпроси.

Областният управител подчерта, че е много важно точно да се извърши оценка на потребността от социални услуги, за да може да се направи правилно планиране и всеки нуждаещ се от подкрепа да получи качествена социална услуга.

След като общините са готови с анализа на потребностите и предложението за планиране на социалните услуги на общинско ниво, Областният управител ще организира обсъждане и съгласуване между кметовете на общини в областта, по отношение потребността на всяка община от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво. Изготвената Карта на социалните услуги в област Разград ще бъде изпратена за одобрение в Агенцията за социално подпомагане и ще стане част от Националната карта.

 

НОВИНИ

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

На 31.01.2023 в гр. Варна, екипа на НАСО бе домакин на провелата се транснационална партньорска среща по проект CO-RESP. Част от дискусията на срещата бе сравнението на понятията за устойчивост чрез социални поръчки в различните европейски страни участници - България, Австрия, Германия, Испания и Белгия. Обсъдени бяха следващите стъпки по...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и специфики“ ще се проведе на 16-17 февруари 2023г. в Аугуста Спа хотел***** ,гр. Хисаря. Лектори: Нермин Мехмет и Ваня Петрова, експерти на НАСО За регистрация ТУК в срок до 13.02.2023г....

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет" ще се състои на 9-10 февруари 2023г. в Аугуста Спа хотел***** ,гр. Хисаря. Обучението отговоря на изискванията на Наредбата за качество на социалните...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение „НАСО“

Уважаеми колеги, Представяме Ви още едно ново успешно начало, част от консорциума на Национален Алианс за Социална Отговорност! ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „НАСО“ Провеждане на квалификационни курсове за следните професии и специалности: Професионално направление: СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ: 1. Професия: Социален асистент; Специалност: Подпомагане на възрастни Специалност:...

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

На 18 януари 2023 г. НАСОР имаше удоволствието да участва в заключителната конференция по проект FORESEE („Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността “). Крайната цел е да имаме съгласувани системи за дългосрочна грижа и в същото време да се справим с енергийната и...

Федерация на европейските социални работодатели – първо общо събрание за 2023г.

Федерация на европейските социални работодатели – първо общо събрание за 2023г.

На 17 януари  НАСОР участва в първото общо събрание за 2023 г. на Федерацията на европейските социални работодатели в Брюксел, Белгия. Членството във FESE предоставя на нашата организация инструментите за прилагане на Европейската стратегия за грижа в България, за подобряване на уменията и условията на труд на социалните работници, както...

Регионална среща – семинар за работещите в социалните услуги на територията на Община Пазарджик

На 23 януари пленарната зала на Общинска администрация Пазарджик, Национален Алианс за Социална Отговорност, подкрепата на Община Пазарджик и представителството на Алианса за града проведе обучителен семинар. На събитието присъстваха Димитрия Церова – директор на Дирекция „Социални дейности“ към Община Пазарджик, Наталия Христова – Мениджър НАСО, Валентина Гешева – регионален...

БЛИЦ Интервю

БЛИЦ Интервю

На прага между старата и новата 2023 година,  наши колеги и партньори споделиха мисли за работата си през изминалата 2022 година. Какви са трудностите, постиженията и най-вече какво ново предстои? Веселина Ботева, член на УС на НАСО, Директор на Дирекция „Социална политика” в Община Пловдив. Започнах 2022 година и я...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.