ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители,...

Read more

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в...

Read more

Националната среща посветена на световния ден на социалната работа

На 21 март се състоя Националната среща на социалните услуги, която Национален алианс за социална отговорност организира по повод Световния ден на социалната работа.

В срещата се включиха над 100 участника, от които кметове, зам.-кметове, ръководители и екипи на социални услуги, потребители, експерти от общини, родители и други партньори на Алианса. Гости на срещата бяха представители на основните партньори на НАСО – МТСП, АКСУ, АСП и НСОРБ.

Председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев, откри срещата, приветства всички по повод на световния ден и изрази благодарностите на НАСО към всички, които с ежедневната си работа допринасят за развитие на социалната работа и социалните услуги в България.

Г-жа Надя Клисурска, зам.-министър на МТСП честити празника на всички и отправи благодарности за организацията на НАСО и възможността да се включи в тази национална среща.

„В действително тази среща, както Форумът за социалните услуги, е възможност както да се поздравим за деня на социалната работа, така и възможност да се запознаем с всички онези добри практики, които се развиват в страната по отношение на предоставянето на социални услуги и възможност да изговорим настоящите проблемите и предстоящите предизвикателства. “

„Всички ние заедно извървяваме пътя по отношение на това да предоставим на хората, които имат нужда от подкрепа най-доброто, което можем да дадем.“, допълни зам.-министър на МТСП, г-жа Надя Клисурска.

Приветствие към участниците в срещата отправиха и г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на АСП и г-жа Виктория Тахова, изпълнителен директор на АКСУ.

Темата на тази годишния ден на социалната работа „Зачитане на многообразието, чрез съвместни социални дейности“, бе възприета и като тема на националната среща. Встъпление по нея и приветствие към участниците направи проф. д-р Веселина Илиева от Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

По предварителна програма добри практики за социална работа в областта на социалните услуги представиха:

Г-жа Недка Петрова, директор на КСУДС Пловдив

Г-жа Нина Дамянова, директор на КСУ „Олга Скобелева“, Пловдив

Г-жа Ивета Кънева, директор Звено социални услуги, община Попово

Г-жа Нели Николова, ръководител  на екип в ЦСРИ Импулс, Варна

Г-жа Красимира Георгиева ,председател на Фондация „Съпричастие“, Силистра

Г-жа Илина Чолакова, управител на КСР Вижън, Варна

Срещата приключи с полезна, практическа дискусия за най-актуалните теми и въпроси за развитие на социалните услуги в България с участието на:

Г-жа Даниела Ушатова от НСОРБ

Г-жа Теодора Любенова от МТСП

Г-н Огнян Друмев от МТСП

Г-жа Нина Кънчева от АСП

Г-жа София Колева от АСП

Г-жа Недялка Илиева от АСП

Г-жа Диана Петрова от АКСУ

Г-жа Христина Пантев от АКСУ

НОВИНИ

Всички сме равни

Всички сме равни

В община Ямбол, месец май е бил изпълнен със спортни събития на спортните клубове за инвалиди. С добра подготовка и тренировка, спортистите са постигнали добри, дори отлични резултати.  Месеца е започнал с петанк в град Поморие, като участие са взели два отбора -  спортен клуб за инвалиди „ЯМБОЛ-99“ и спортен клуб...

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Покана за обучение на тема  „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“

Уважаеми колеги, Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в обучение на тема „Специфика на комуникацията  с потребители, младежи с увреждания. Теоретично- практично обучение“, което ще се проведе на 14.06.2023г. от 14:00 до 17:00 часа, онлайн през Zoom. Лектор: д-р Йорданка Христозова -психотерапевт, психоаналитик, доктор по педагогика с...

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма Развитие на човешките ресурси

НАСО взе участие, като член, в първото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“. На заседанието беше обсъдена и одобрена операция „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, като главен приоритет е намаляването на бедността и насърчаване на социалното включване. Целта на операцията е...

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

Дискусионна среща на екипите на социални услуги

На 29.05.2023г. НАСО проведе дискусионна среща на екипите на социални услуги, които се управляват от "Агенция за социално развитие - Вижън". По време на срещата, работещите в Комплексите за социални услуги във Варна, Хасково и Търговище обмениха опит свързан с изготвянето на индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за...

НАСО на среща с община Антоново

На 26.05.2023г. НАСО проведе среща в Община Антоново, с участието на ръководството на администрацията - заместник кметове, секретар и председател на Общинския съвет, както и служители, които са ангажирани със социалните дейности в общината. По време на срещата се коментираха промените в социалната сфера и предизвикателствата, свързани с тях, действащите...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Второ официално заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

На 26.05.2023г. НАСО взе участие, като член, във второто заседание на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. На заседанието беше обсъден  и одобрен Годишния доклад за изпълнението на ОПИК 2014-2020 за 2022 г. Друга обсъдена тема е и Националната комуникационна стратегия за програмен период 2021-2027...

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Фондация КОНКОРДИЯ с нов епизод на подкаста „Социалът говори“

Конкордия България, които са членове на НАСО, споделят новия епизод на подкаста им Социалът говори, чието послание гласи: Никога не е късно да се развиваме. В този епизод на подкаста те разговарят с две майки, които са прекарали целия си живот в с. Малки Искър. Те и техните семейства посещават...

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

В периода от 18.05.2023 г. до 22.05.2023 г. включително се проведе неприсъствено заседание на Националния съвет, на което бяха разгледани следните документи: т. 1 - Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално
обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.