НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Добра практика споделена от  Дом „Ильо Войвода“, град Кюстендил

Възникването на трудотерапията, създаването й в нормативен облик, видовете трудотерапии и обучаването на специалисти в това направление е систематизирано и подробно представено в книгата на професор Париз Паризов „Трудотерапия“, 2001 година, София. Тя се превръща в „пътеводител“ на заемащия длъжността „трудотерапевт“ в социалните услуги.

На тази длъжност се назначават служители със средно образование, които нямат никаква информация за трудовите отговорности до преди назначаването си или служители с висше образование, но с друга завършена специалност. Ръководителят на социалната услуга се заема с нелеката задача да обучи назначеното лице до най-дребния детайл като разпределя времево работния процес, който е адаптиран към комплекса от дейности при предоставяне на социална услуга на лица с увреждания  (психически и физически) или заемащият длъжността „трудотерапевт” е менторът за препредаване на информация за бъдещата професионална ангажираност.

Трудотерапевтични занимания в социалните домове

Седмичната програма в социална услуга включва провеждане на Ателиета по интереси, които се провеждат веднъж или два пъти в седмицата в зависимост от активността на потребителите на социална услуга.

Времевата продължителност  е определена от устойчивостта на внимание на включените участници и водещата диагноза. Задължително е включено писмено одобрение на лекар при изготвянето на трудовотерапевтичния лист, като преди започване на процедурите е направена предварителна преценка на физическите и умствените възможности на пациента – преглед, извършване на някои функционални проби, определяне състоянието на сърдечносъдовата система, двигателния апарат и на сензорните органи.

Изготвянето на индивидуален  трудовотерапевтичен лист от трудотерапевта изисква провеждане на анкета с настаненото лице, в която са включени въпроси за професионалните умения, за любимите занимания, за възможностите  и дефицита.

Личното представяне на заемащия длъжността „трудотерапевт“ е водещо в реализирането на трудотерапевтичната програма. Компетентността, инициативността и харизматичността на трудотерапевта носи устойчивият модел на трудовотерапевтично ателие. Това е безценна находка за социална институция, за ползващите трудовотерапевтичната програма, за резултатите като рехабилитационна програма в индивидуалната карта на потребностите – оценка и планиране на потребностите от социална услуга.

Трудовотерапевтичните занимания в социална институция – Дом за пълнолетни лица с физически увреждания се организира от трима трудотерапевти. При назначаването на тази длъжност образованието не е водещо, а мотивацията и личностните качества на заемащия длъжността.

Работният процес е представен в трудовите задължения на длъжностна характеристика, която изисква последователност в работата с лице с увреждане – спомага при усвояване на хигиенните навици (миене на очи, миене на ръце, подреждане на лични шкафове и гардероба). На първо място е обучение за пълна самостоятелност /организирането на битовизма в ежедневието като основен подход в трудотерапевтичната дейност/.

Забавната трудотерапия /рисуване, апликиране, плетене/ се включва като цел да намали еднообразието и постоянното пребиваване в спалното помещение. Функционална или възстановителна трудотерапия чрез дадена работа и участващите в нея функционални органи възстановяват своята активност. Цели да повлияе на заболялата част, орган или система на тялото за възстановяване на тяхната нарушена от патологичния процес функция.

Кабинетът по трудотерапия е оборудван с всички мебели и материали, подходящи за спецификата на провеждането й – кухня за кулинарни умения, градинарство и цветарство, отглеждане на животни /риби, кокошки, зайци, котки, кучета, декоративни птици в клетка/.

Трудотерапевтът изготвя годишна трудотерапевтична програма, която включва дейности съгласно годишния календар на празници, сезони и градски форуми. Изготвя и седмична програма, която е поставена на достъпно място за информиране на потребителите на социална услуга. Трудотерапевтът планира своята дейност в деня като времето за провеждане на трудовотерапевтичните ателиета е съобразено с активността на лицата с увреждания. В работния процес на провеждане, половин час се отделя за подготовка на материали, активната трудова терапия – 45 минути, след това се отделя половин час за почистване на ателието и личната хигиена на участниците.

Обособяват се ателие по стъклопис, ателие по лепене на семена, по лепене на мъниста, изрязване и лепене на хартия, изработване на оригами, плетене, декупаж, торцване, изработване на мартеници, магнити, сувенири от глина, накити, изработване на картички с празнична тематика, книгоразделители и други.

Стъклописът включва рисуване с бои и четка върху чаши, чинии, буркани, стъкло в рамка. Избира се темата /плодове, пейзажи, цветя, животни/, предварително се рисува върху предметът с молив и след това линиите се очертават с контур /черен, бронзов, златен/. След това внимателно се нанася боята, която се разлива лесно и затова се поставя в малки съдове, за да не се разлее.

Трудотерапевтът подпомага процеса на ползване на материали и правилното им съхранение. Потапя се четката в боята и капка по капка се нанася на стъклото в рамките на изрисуваното с контура, който служи като ограничител за течната боя.  Така всяко ателие носи своите значими действия, с които трудотерапевтът работи и препредава своето умение на участниците в трудотерапията.

Участието във форуми като Празникът на черешата, Празникът на плодородието, Панагия, организирани от Община Кюстендил, дава възможност за представяне на трудотерапията като терапевтичен метод при работата с лица с увреждания и като модел за изграждане на умения за изработване на сувенири, които се остойностяват и така се въвлича вниманието на участника в търговски модел.

На изделието се поставя етикет с цена, в която са включени използваните материали и вложения труд, също се поставя информация от коя социална услуга е изработено. Подготвя  се хартиена опаковка предварително под формата на пликове отново с тематична апликация. Подреждането на щанда и отговорността да се продават изделията е организация на трудотерапевтите и социалните работници съвместно с потребителите на социална услуга, участвали в изработването. Участието във форуми на лица с физически увреждания съдейства за изграждане на умения за комуникация с непознати хора, за търговския модел (покупко-продажба, броене на пари, запис на продажби, планиране на следващи дейности в зависимост от търсенето) и други.

Всяко участие е възнаградено с грамота, с плакет, с парична награда – получени са десетки грамоти. След реализирането на продажбата трудът на участниците се възнаграждава финансово – използва се мотивационен инструмент за  възнаграждение на положения труд. Клиентите на изделията по трудотерапия се впечатляват от детайлите на изработените сувенири и техните послания. Всяка година търсят щандовете на социалните институции, за да си закупят интересни сувенири и в същото време да стимулират трудовата дейност на лица в неравностойно положение.

Трудотерапията спомага за адаптиращия период на новонастаненото лице с увреждане в социална институция – запознава се с други лица със своите заболявания и социални фактори, допринесли за настаняването му. Терапевтичният процес целенасочено активира физическата и умствената дейност на лицето, когато се използва „реално“. Много често наблюдаваме в социалните услуги трудотерапевтичната дейност е описана само на документи или кабинетите и изработените изделия са изцяло продукт на служителите без участие на потребителите на социална услуга.

Трудотерапията е място за лична изява на служителя – трудотерапевт, но в основата й е мотивирането на изразяване на индивидуалността и уменията на лицето с увреждане. За да се осъществи реално трудотерапевтичната дейност е важна професионалната дейност на мултидисциплинарния екип, който участва в комлексната рехабилитация на лицето с увреждане. Активните участници са със следните диагнози: детска церебрална парализа, мозъчен инсулт, малформации, енцефалит, Паркинсон….

Включват се в трудотерапевтичните дейности и пасивни участници – наблюдатели, с по-тежки диагнози (наличие на квадрипареза) за реализиране на активност, но емоционално и с поглед следят всяко движение на другите.

Какви са благоприятните въздействия на трудотерапията върху организма?

На първо място увеличаване обема на движенията в ставите, като паралелно с това се увеличава и мускулната сила, както и издръжливостта на двигателния апарат и работния толеранс като цяло. Налице е подобряване също и на координацията, сръчността и скоростта на движение на ставите. Лицата, участници в трудотерапия, съобщават и за подобряване на сензорните им усещания.

Важен, но не и изненадващ факт е, че трудотерапията има изключително важна роля в преодоляване на депресивните епизоди при лица с увреждания, които са загубили в различна степен функционалност на един или няколко крайника. Чрез трудотерапията се дава възможност за извършване на полезна работа както за себе си, така и за околните, които редуцира и чувството за малоценност.

Трудотерапията е важна част от рехабилитацията

Работа с глина

Нашият пъзел за „Панагия“

Участие в Празника на черешата 2021

Участие в Празника на черешата 2015

Презентация с изработки от трудотерапия вижте тук

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.