НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

ОБУЧЕНИЕ, РАБОТА В МРЕЖА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ КАТО СРЕДСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА МРЕЖА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

ПАРТНЬОРИ:

feniks

 • FENIKS е самостоятелна организация която цели повишаване качеството на живот на хората с увреждания и тяхното обкръжение в Югозападна Фландрия. www.vzwfeniks.be

ado-icarus

 • ADO-ICARUS предлага подкрепа за независим живот на хората с увреждания. www.ado-icarus.be

 

 • KLEIS е Фламандският обучителен център по темата за социална Европа. Организацията предоставя информация относно европейски политики и финансиране за федерации, организации-шапки и доставчици на услуги в сектора на kleis здравеопазването, благосъстоянието и социалната икономика. www.kleis.be

 

 • АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ – ВИЖЪН
  • Организацията е утвърден доставчик на услуги за хора в неравностойно положение с приоритет хората с увреждания.vision-bg
  • Предоставя широк кръг от услуги за приблизително 1000 клиента годишно чрез своя дългосрочна програма за прилагане на нови и алтернативни модели и форми на социална защита на хората с увреждания и други групи в неравностойно положение. www.vision-bg.com

 

 • EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES – Европейската асоциация

easpdна доставчиците на услуги за хора с увреждания представлява над 8000 европейски организации-доставчици на услуги и подкрепя дейността на социалните фирми и техните асоциации-шапки, които предоставят услуги на приблизително 35 милиона лица с увреждания. www.easpd.eu

 

 

 

 • PLURALISTISCH PLATFORM GEHANDICAPTENZORG – PPG е една от най-големите Фламандски организации-шапки наppg доставчиците на услуги за хората с увреждания. Организацията представлява 150 Фламандски организации и притежава компетенции в областта на управлението и развитието на сектора на уврежданията на местно ниво. www.ppg.be

 „ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:“ 

 • Продължителност – 2 години (01.01.2009 – 31.12.2010)
 • Цел: реализиране на подкрепа за изграждане капацитета на организациите-доставчици на услуги за хора с увреждания в България
 • Как: чрез подсилване и създаване на устойчивост на изградената мрежа на НПО/ държавни организации – доставчици на социални услуги

„ЦЕЛИ:“

 • Обучение на ръководителите на организации и на средно ниво и топ мениджъри по отношение на принципите на качество, услуги насочени към личността и услуги в общността
 • Изграждане на капацитет на доставчиците на услуги
 • Подсилване на местните, регионални/ национални доставчици на услуги чрез развитието на новоизградената българска мрежа

„ИНСТРУМЕНТИ:“

 • Информационно бюро – подкрепя доставчиците на услуги за хора с увреждания, дейностите по проекта и работата в мрежа. Ще бъде направено проучване на национално ниво на съществуващата законодателна рамка на социалните услуги и нейните проблеми и предизвикателства.
 • Обучение за изграждане на капацитет у доставчиците на услуги и по-конкретно по отношение на: развитие и управление на услуги; разработване и управление на проекти; партньорство; работа в мрежа; дейности за лобиране/ специално с представители на властите; подсилване на местните/ регионални/ национални доставчици на услуги чрез обмен на информация и възможности за финансиране.
  • Във Варна – 01.09-04.09.2009г.
  • В София – 21.04-23.04.2010 г.
 • Партнъорства между сродни български и фламандски организации с цел взаимен обмен и ползване на опита и познанията на организациите от сектора на доставчиците на услуги за хора с увреждания.

„КАК ДА УЧАСТВАМЕ В ПРОЕКТА?

Проектът беше успешно реализиран и приключен в края на 2010 г.

logo flamand
Проектът се реализира с подкрепата на Фламандските власти.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.