ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

През изминалата седмица, екипът на НАСО участва в съвместна онлайн среща с партньорите ни от АДСУ („Асоциация на доставчиците на социални услуги“). Двете организации бяхме помолени за съдействие във връзка с провеждането на мащабно проучване по проект Helpdesk – координиран от EASPD, който цели да помогне на доставчиците на социални услуги да получат по-добър достъп до фондовете на ЕС, особено Европейският социален фонд и Европейският фонд за регионално развитие. Идеята е да се помогне на управляващите органи да използват по-добре фондовете на ЕС за финансиране на правилните социални проекти.

Проектът Helpdesk има за цел да подобри и оптимизира изразходването на европейските средства осигурени по ЕС проекти в социалния сектор, като в случая обаче допитването не е до държавните институции, а директно до доставчиците на социални услуги в България и още 9 страни. Във всяка от общо 10те страни ще се проведе идентично събитие с почти идентична програма и въпроси към заинтересованите страни. Всички тези събития ще се проведат относително по едно и също време.

НАСО и АДСУ се координират успешно в подготовката за предстоящото събитие в София на 3ти ноември 2022г. Подготвена е съвместна покана към всички заинтересовани страни. Очакваме интересна и ползотворна дискусия, която ще ни помогне да обособим релевантните казуси. Международните ни партньори от EASPD ще добият още по-задълбочена представа за предизвикателствата в социалния сектор на България.

Супервизии за служителите на специализирана институция в Община Тервел

Среща със Столична Община

Участие на НАСО в най-голямото събитие в Европа посветено на дългосрочните грижи

Национална годишна среща социални услуги 2024г.

Деца и младежи от Дневен център „Марина“ посрещнаха гости

Въпроси и отговори от проведена дискусия по време на Националния годишен Форум

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

Участие в работна среща относно СПРЗСР 2023-2027 г.

Среща със Столична Община

Благотворителен базар в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Креативен тиймбилдинг за екипа на АСР ВИЖЪН

Покана за международна конференция на тема „Трансформиране на подкрепата за психично здраве и психо социални увреждания“.

Среща на председателя на НАСО със заместник-министър Г. Машова

Национална среща по политиките за хората с увреждания

Подготовката на Плана за дейността на ИСС за 2024 г

Индикативна годишна работна програма за 2024 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Работна среща в МТСП

„Аз се уча да бъда по-самостоятелен“ – проект на Център „Единство“ – Хасково

Участие в среща за разработване Национална стратегия за детето

Участие на потребителите на Дневен център „Единство“ – гр. Хасково в работилница за кукли

Предколедни забавления в Комплекс за социално развитие – гр. Търговище

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.