НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Уважаеми колеги, уважаеми гости, господин Портних,

За мен е особено вълнуващо да съм с Вас, защото обожавам да идвам във Варна винаги. Посещенията ми тук са ме стимулирали да мисля по-мащабно и иновативно, когато говорим за социална дейност и за социални услуги и това ме провокира да ви насърча да продължите да давате възможност на всички специалисти в социалната сфера, на всички отдадени хора във вашата община, а и защо не в цялата област да продължават със своята мисия, с Вашата подкрепа.

Разбира се, че не може да откажем поканата на Национален алианс за социална отговорност, тъй като активно съм взимала участие и моите колеги от организацията с която работят дълги години също, защото съм твърдо убедена и така ще остана, и като министър, и след това, че единствено обединяването на усилията може да доведе до позитивна промяна.

Аз самата, миналата година бях изключително разочарована от социалния климат в България и бях уморена от това да срещам толкова големи и твърди стени в усилията си и в един момент си казах, че трябва малко да презаредя и след това да се върна на бойното поле. Съдбата обаче си знае работата и реши, че няма да ме върне на бойното поле, а направо ще ме сложи на челната позиция.

Искам да кажа че съм много мотивирана и със знанията си мога наистина да променя социалната политика в България в няколко посоки.

Първо, действително човека, децата, семействата, хората с увреждания трябва да бъдат в центъра и в нашия фокус. Казвам го, защото много често съм била свидетел на действия на нашата система, които не мислят за и не поставят човекът в фокус. Знам че постигането на тази цел е трудна.

Второ, основен мой приоритет ще бъде достойнството на социалния работник и достойнството на всички специалисти в системата.  Вече споделих колко разочарована се чувствах при положение, че управлявах една много успешна организация с невероятни практики, с невероятното партньорство на община Пловдив и на Столична община, но си давам сметка, ако граждани се обединят и създадат млада организация пред какво тя ще се изправи.

Да Ви призная, в събота, когато посетих наводнените региони, една дама ми каза „като отивате да посещавате домакинствата недейте да казвате че сте от социалните“. Заболя ме.  Не защото го казва на Министъра на труда и социалната политика, а защото го казва на Иванка, тоест човека, който като вас заявява, че е част от социалната система.

Мили колеги, уважаеми партньори ще направя всичко възможно социалната работа да бъде изведена на високо професионално ниво, така че в обществото когато се, чуе че си социален работник, хората наистина да уважават нашия труд. В този смисъл искам да Ви кажа, че няма да успея с моята амбиция и с моя план за промяна (очертах само два от приоритетите, но те са описани в цялостна концепция),  ако вие не сте с мен.

Някои от вас ме познават много добре Аз работя много прагматично. Когато имам проблем не обичам той да се завоалира. Без значение дали проблема е на ниво община, областно ниво или на ниво държавна администрация, дали ще е на ниво законодателни инициативи или проблеми в законодателството или в поведението и нагласите на хората в системата, моля да ме алармирате. Следващия месец е времето в което в моя времеви хоризонт съм отворена да чувам за проблемите! Алармирайте ме! Пишете ми! С отговорност приемам предложенията, направени от Национален Алианс за социална отговорност, включващи 10 точки. Разбрах в какви приоритети са, но не спирайте да пишете и споделяте за Вашите проблеми. Другото, за което искам да ви помоля е давайте и своята визия за решението им. Аз със сигурност ще оформя своята визия, бъдете сигурни, тъй като съм лидер, който е доказал че може да намира решения, но винаги държа да чуя първо хората, които наистина срещат проблемите „лице в лице“. така че ще разчитам нашия диалог оттук нататък да бъде още по-активен!

Що се отнася до форума, их искала да кажа че темата е изключително важна в България. Всички знаем че нашата страна е държавата, в която риска от бедност за населението е над средното равнище на Европейския съюз. Всъщност искам и се надявам да променим това. В същото време над 8700 деца в момента, в който водим този разговор растат извън средата на семейство си наложена мярка за закрила. Около 15% от младежите на възраст между 15 и 29 години нито учат, нито работят. Близо половината безработни са с основно и дори и по-ниско образование, което прави намирането на работа изключително трудно. Всички сме чували неведнъж тази стряскаща статистика Но тези данни са само върха на айсберга, разкриващ огромните предизвикателства пред нашето общество днес и особено предизвикателствата пред нас, хората в социалната система

Решенията изискват обединени усилия. И наистина този път не само като лозунг, а като реални действия на всички държавни институции, на местно ниво- местната власт, на областните администарции, на гражданския сектор, на социалните партньори и бих подчертала и на научната общност и това, не защото съвсем наскоро придобих докторска степен след десетгодишен труд (част от колегите тук бяха свидетели на това мое  предизвикателство), но искам да подчертая че един от основните принципи на политиката, която аз ще водя е политика базирана на данни, тъй като твърде много се говори за решения без никой да може да подкрепи това с данни. В нашата система има много голям проблем с генерирането на данни и анализирането им, затова също ще разчитам на вашата подкрепа.

Искам да поздравя Национален алианс за социална отговорност за организирането на днешния форум, посветен именно на качеството на социалните услуги в България. Сигурна съм, че форума наистина ще остане една такава добра платформа, каквато я помня, за обмяна на идеи и добри практики между съмишленици, всички обединени около целта да работим за продължаване на реформата в социалните услуги. Темата е актуална и показва огромната важност на осигуряването на специална грижа, индивидуализирана подкрепа за уязвимите хора. Решенията са осигуряването на достъп до качествени социални, образователни, здравни и интегрирани услуги, както и достъп до пазара на труда, както и до различни услуги, които да отговарят на потребностите на хората.

Социалните услуги в България играят ключова роля за превенция и за преодоляването на социалното изключване на уязвимите групи в обществото. Много от Вас знаят, че от далечната 98-ма година, в Пловдив и Хасково, аз и моят екип участвахме в пилотирането на една нова за това време услуга „превенция на изоставянето на новородени“. Към днешна дата в залата са се събрали специалисти, за които превенцията е наистина много важна линия. Надявам се, че заедно ще можем да дадем тласък на всички социални и интегрирани услуги, да изиграят по-активна роля в превенция на рисковете.

Изкушавам да споделя с Вас, че пирамидата в момента е обърната. В основата й, ние много малко инвестираме за превенция на риска, а едва след като той настъпи започваме една невероятна мобилизация и финансово подпомагане на социални услуги. Тогава, когато е твърде късно. Така че едното направление, по което аз искам да работя с Вас е, да се обърне пирамидата. Нека инвестираме повече усилия за предотвратяване на риска и да оставим по-малко случаи, в които нашите интервенции няма да бъдат твърде закъсняли.

Бих искала да припомня, че е Закона за социалните услуги са регламентирани наистина всички ключови въпроси от значение за сектора, както и ясните ангажименти на държавата, общините, на частните доставчици и останалите заинтересовани страни в процеса на планирането, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг на социалните услуги.

Основната цел на Закона е да гарантира равен достъп до социални услуги отговарящи на индивидуалните потребности на хората, които се нуждаят от комплексна подкрепа. В Закона за социалните услуги, за пръв път се създаде възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички хора, а не само от уязвимите групи и всъщност самият факт, че в нашия закон е казано, че има и трябва да разгръщаме общодостъпни услуги, ние вече сме се ангажирали с мисията за която току-що казах, а именно имаме по-силна мобилизация и превенция преди настъпването на риска. Убедена съм, че много от вас са много добри специалисти в тази промяна и ще очаквам Вашата подкрепа, за да променим положението с приоритетността на социалните услуги.

Вече са приети и всички подзаконови нормативни актове. Подчертавам този факт не защото вие не го знаете, а защото аза всички тези 30 години в социалната сфера се уморих да чувам, че това не го пише в правилника.

Сред основните цели на моя екип ще бъде приемането на Националната карта на социалните услуги.

Уважаеми колеги много добре знам, че и Вие може би сте уморени и често се съмнявате, че нещата могат да се случат в нашата сфера реално, но отново Ви уверявам, че всичко, което е по моите сили и силите на изключителния екип, с който имам честта да работя, ще бъде направено, така че тази карта да се случи реално и след нейното прилагане да се промени положението на хората. Националната карта на социалните услуги е изключително важен приоритет и ще разчитам наистина на добър диалог както с колегите от агенциите така и с колегите от дирекциите.

Процесът на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора също е изключително важен приоритет с акцент върху осигуряването на подкрепа в домашна среда.

Моята ценностна ориентация е за живот в обществото този смисъл имам амбицията с вашата помощ да преосмислим ролята на центровете за настаняване от семеен тип за децата, да поставим грижата в семейството на приоритетно ниво.

Да помислим заедно и върху процеса на деинституционализация на системата за грижата за възрастни хора. Нека да стъпим на извлечените уроци от предишния процес на деинституционализация, но в същото време да черпим от мъдростта на всички вас, на тези, които са посветили своят професионален опит на тази целева група, тъй като има много специфики, които трябва да се вземат предвид.  В този смисъл реформата ще бдъе подкрепена и с инвестициите на Националния план за възстановяване и устойчивост, който има сериозен финансов ресурс – 753 милиона лева за създаването на 250 нови социални и интегрирано здравно-социални услуги за резидентна грижа, както и съпътстващи специализирани консултативни социални услуги за осигуряване на грижа за 7500 хора с увреждания.

За мен финансовия ресурс може да бъде катализатор за промяна, може да бъде и блокаж на тази промяна. Никога не съм се впечатлявала от наличието на ресурс, въпреки че той е много ценен в социалната сфера, защото в годините съм виждала как този ресурс може да не бъде инвестиран мъдро. В този смисъл отново ще разчитам на нашите предложения заедно с екипа, как да направим така, че всеки лев да бъде инвестиция за промяна, за качество на живот, а не разход и похарчени пари, които всъщност не променят нищо. Тъй като съм човек на действията, искам видими резултати. Финансовите ресурси са много важен катализатор,  а сърцето на развитието на социалните услуги за по-добър живот са специалистите. Много се радвам, че говорещи преди мен също споделиха за човешкия ресурс в социалната сфера като ценен капитал. От вашия професионализъм и знания, колеги, от вашата мотивация, умения и отдаденост зависи успешното изпълнение на всички видими стъпки както в Плана, така и в стратегията и приоритетите на Република България. Именно затова, аз ще работя за повишаване на възнагражденията и постигането на добри резултати, за повишаване и гарантиране на професионализма на социалния работник, за създаването на по-добри условия на труд тъй като много добре знам при какви условия работят част от колегите. Държа на работната среда като вдъхновяващ фактор и знам много добре, че не е достатъчно само да разполагаме със среда.  Важно е в каква физическа среда работят служителите, защото в тази среда ние посрещаме хора, които идват от много тъжни къщи и места, в които няма надежда, а децата заслужават да виждат синьото небе и семействата да знаят, че има красота в отношенията в нашето общество. Така, че за мен  социалната служба трябва да изглежда добре и да е цветно, с усмихнати и удовлетворени хора, които с достойнство да могат да изпълнят своята мисия.

Бих искала да  пожелая сърдечно успех на този диалог. Бъдете открити! Моля Ви кажете проблемите. Моя екип остава отговорно до края на събитието и Ви уверявам, че това което Вие споделите с тях, ще бъде споделено с мен. Искрено се надявам до края на тази седмица в министерството да посрещнем и четирима заместник-министри, така че екипът да бъде пълен и да имаме повече съмишленици.

В заключение, Наистина имате съмишленик, но и човек с очаквания. Готова съм да работя с Вас за истинската социална промяна.  Аз съм политически неутрален лидер, отдаден на една мисия – социалната работа, закрилата на хората и спазването на човешкото достойнство и права.

Иванка Шалапатова,

Министър МТСП

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.