НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 20 юли 2023г., НАСО взе участие в пленарна сесия на Икономическият и социален съвет, като водещ докладчик по Анализа на интегарцията на хората с уврежданията – мерки, стимули и предизвикателства.Част от дневния ред на заседанието бяха обсъждане и приемане на становище по следните теми: „Дигитална България: политики, мерки и предизвикателства“, „Мерки за добро психично здраве“  и предложеният по инициатива на НАСО, и включен в програмата на Съвета за 2023г. – Анализ на интегарцията на хората с уврежданията – мерки, стимули и предизвикателства. В тази връзка, разбработването на Анализа бе разпределено на Комисията по социална политика и Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения. НАСО, като член от трета група на Съвета, бе съдокладчик и участва основно и  активно в разработването на Анализ на интеграцията на хората с увреждания на пазара на труда – мерки, стимули и предизвикателства.

С този документ се предлага да се разгледа възможността за сериозна промяна на нормативните условия за подкрепа на заетостта на хората с увреждания (Закон за насърчаване на заетостта и Закон за хората с увреждания). Анализът включва препоръки за промяна на механизмите за държавна подкрепа на работодателите, с цел осигуряване на работни места за хората с увреждания, с ясно изразено становище, че са необходими последователни и целенасочени политики, действие и мерки за премахване на пречките, възпрепятстващи хората с увреждания да упражняват в пълен обем своите основни права, вкл. и заетост. Темата за стимулирането на подкрепа за хора с увреждания и работодателите, осигуряващи работни места за тях, е от ключово значение за изграждане на устойчив съвременен работещ модел, водещ до повече квалифицирани работещи хора с увредания, както и по-добър живот за тях в България.

Целият текст на Анализа, може да прочетете ТУК.

 

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.