ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Преподаватели от ВТУ се включват в проект за изследване на домашното насилие

08.10. 21 г.

Домашното насилие и насилието, основано на пола, ще изследват по проект представители на женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистра и преподаватели от Великотърновския университет. Разработката е „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики“. Проектът ще се реализира в периода 2021-2024 година със средства, предоставени по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В края на тази година се очаква участниците да излязат с монография, която проследява историята на българското семейство от създаването на българската държава през 681 г. до наши дни. През 2022 г. ще бъде направено национално представително проучване на нагласите на българите към насилието, като за анкетьори ще бъдат привлечени студенти, а във Великотърновския университет ще се въведе цикъл от лекции на тема „Психология на българското семейство“.

„След като бъдат опознати особеностите на българското семейство, българския характер и причините за това домашното насилие и насилието, позовано на пола, да възникват тук – планираме поне три срещи с български политици и една среща с Европейския парламент, за да бъдат предложени адекватни законодателни мерки, подходи на превенция и интервенция, които да обхванат образователни институции, социални услуги и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за да може да бъде посрещнато по подходящ начин и да бъде повлияно конкретно върху проблема“, коментира д-р Манол Манолов от ВТУ.

Участниците от висшето учебно заведение, който е част от партньорската мрежа на НАСО, са проф. Велислава Чавдарова, проф. Даниела Тасевска, проф. Красимира Петрова, главните асистенти Петя Трифонова, Иван Стоянов, Иван Иванов и Златинка Георгиева и докторант Кремена Миланова.  Програмен координатор на проекта е Галя Иванова, която е юрист, представител на женско Сдружение „Екатерина Каравелова“ .

Източник: в. „Труд“

НОВИНИ

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма за храни

Заседание на Тематичната работна група за разработване на ПРЧР и Програма за храни

21.10. 21 г. На 20 октомври се проведе заседание на Тематичната работна група за разработване на Програма „Развитие на човешките ресурси“ /ПРЧР/ и Програма за храни и/или основно материално подпомагане /ПХ/ за програмния период 2021-2027 г. В онлайн срещата, в която участваха представители на НАСО, се обсъдиха и представиха предложения...

Членски форум по заетост

Членски форум по заетост

19.10. 21 г. На 13 октомври се проведе Форум по заетост на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, в който НАСО се включи като член. По време на срещата се дискутира Стратегия на EASPD за периода 2022-2025, която е под надслов „Движение напред: интелигентна трансформация и...

Генерална асамблея на EASPD

Генерална асамблея на EASPD

15.10.21 г. На 15 октомври се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, в която се включиха представители на над 20 000 социални услуги от цяла Европа, сред които Национален алианс за социална отговорност и Агенция за социално развите – Вижън. Асамблеята...

НАСО изрази своята благодарност за успешното партньорство с EASPD

НАСО изрази своята благодарност за успешното партньорство с EASPD

15. 10. 21 г. В знак на благодарност за дългогодишното и успешно партньорство и по повод 25-годишнината на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Национален алианс за социална отговорност връчи плакети на г-н Джим Кроу в качеството му на президент на организацията и нейния генерален...

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE

Разработване на програми за обучение по проект D-CARE

15. 10. 21 г. На 13 октомври се проведе среща JEP Meeting по проект D-CARE, на която бяха представени изготвените в рамките на партньорските дейности програми за обучение. Акцент при презентирането им се постави върху структурата и функционалността, която трябва да притежава платформата, която е създадена за целите на проект...

Форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ се проведе в Русе

Форум „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ се проведе в Русе

14.10.21 г. Втори обществен форум на тема „С грижа за възрастните хора за активно дълголетие“ с международно участие се проведе в Русенски университет „Ангел Кънчев” на 8 и 9 октомври. Организатори на събитието са Областният съвет на Българския червен кръст и Русенския университет „Ангел Кънчев“. Форумът премина под патронажа на...

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

Юбилейна конференция по случай 25 години от създаването на EASPD

13.10. 21 г. На 13 октомври в Брюксел хилядите членове на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ тържествено откриха конференцията „Персонализирани технологии за овластяване на хората и услугите за хора с увреждания“. С престижния форум се отбелязва юбилея на организацията, която чества 25 години от...

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

НАСО предлага възможност на експерти за работа в офисите си в София и Варна

13.10. 21 г. Национален алианс за социална отговорност дава възможност за работа на експерти в офисите си в София и Варна. Разширяването на екипа от експерти има за цел да надгради активната дейност на Алианса в посока реализиране на социално отговорно поведение, политики и дейности в подкрепа на различни социални...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.