НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

08.10. 21 г.

Домашното насилие и насилието, основано на пола, ще изследват по проект представители на женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в Силистра и преподаватели от Великотърновския университет. Разработката е „Социалнопсихологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики“. Проектът ще се реализира в периода 2021-2024 година със средства, предоставени по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В края на тази година се очаква участниците да излязат с монография, която проследява историята на българското семейство от създаването на българската държава през 681 г. до наши дни. През 2022 г. ще бъде направено национално представително проучване на нагласите на българите към насилието, като за анкетьори ще бъдат привлечени студенти, а във Великотърновския университет ще се въведе цикъл от лекции на тема „Психология на българското семейство“.

„След като бъдат опознати особеностите на българското семейство, българския характер и причините за това домашното насилие и насилието, позовано на пола, да възникват тук – планираме поне три срещи с български политици и една среща с Европейския парламент, за да бъдат предложени адекватни законодателни мерки, подходи на превенция и интервенция, които да обхванат образователни институции, социални услуги и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, за да може да бъде посрещнато по подходящ начин и да бъде повлияно конкретно върху проблема“, коментира д-р Манол Манолов от ВТУ.

Участниците от висшето учебно заведение, който е част от партньорската мрежа на НАСО, са проф. Велислава Чавдарова, проф. Даниела Тасевска, проф. Красимира Петрова, главните асистенти Петя Трифонова, Иван Стоянов, Иван Иванов и Златинка Георгиева и докторант Кремена Миланова.  Програмен координатор на проекта е Галя Иванова, която е юрист, представител на женско Сдружение „Екатерина Каравелова“ .

Източник: в. „Труд“

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Дневен център „Ривиера“ – вторият дом на 35 варненци

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.