НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Тема на проекта – „Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Проучването на бариерите, които спират прехода на хората с увреждания от училище към заетост е свързано с професионалното образование и обучение.

Цел: Да направи списък и да сравни нагласите и структурните бариери, които ограничават прехода на хората с увреждания от училище към заетост.

Други цели на проекта:

• Да направи списък и да сравни бариерите във всички държави, които участват

• Да направи оценка на тези бариери и да създаде препоръки за преодоляването им

• Да повиши информираността сред органите и други заинтересовани страни

• Да подобри прехода на хората с увреждания от училище към заетост

• Да повиши броя на работещите хора с увреждания

Резултати на проекта:

• Доклад по проекта: анализ на бариерите на всички партньорски организации

• Препоръки за преодоляване на бариерите, които спират прехода на хората с увреждания от училище към заетост

• Брошура, която подчертава бариерите

• Наръчник с най-добрите практики, на тема „Преодоляване на бариерите“

• Шаблон с най-добрите практики, на тема „Изследване на бариерите“

• Интернет страница на проекта, брошура и лого

Партньори:

 • COPE Foundation, Ирландия (Координатор на проекта)
 • Национална федерация на работодателите на инвалиди НФРИ (България)
 • Национален алианс за социална отговорност НАСО (България)
 • Колеж Мария Реджина, „Dun Manuel Attard“ Ресурсен център за обучение на младежи и възрастни (Малта)
 • Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хората с увреждания EASPD (Белгия)
 • „Caritas“ за хора с увреждания (Австрия)
 • „BBRZ Österreich“ – Център за професионална подготовка и рехабилитация, (Австрия)
 • Услуги и съвети за равни възможности Innovia (Aвстрия)
 • „Middin“ (Холандия)
 • Взаимно обществено здраве социално действие Centre de la Gabriel (Франция)
 • „Associazione Scuola Viva“ (Италия)
 • „APEO“ – Асоциация за насърчаване на равните възможности (Хърватска)
 • Загребски университет (Хърватска)
 • Институт за рехабилитация на Общността (Гърция)

 

BITSE 02 full name Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не  може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.