НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

По време на Националния годишен форум на НАСО, председателят на НАСО, г-н Георги Георгиев връчи в писмен вид Предложения за спешни и неотложни решения за финансиране на  работодатели и за осигуряване на реална подкрепа за приобщаваща заетост и повече работни места за хората с увреждания в България, на Министъра на труда и социалната политика, г-жа Иванка Шалапатова.

В качеството си на водеща национална организация в социалната сфера, НАСО подкрепя хора с увреждания, в т.ч. над 4000, чрез заетост  и 14 000, чрез социални услуги, активно работи по темите за развитие на заетостта и социалните услуги.

Част от внесените предложения към Министър Шалапатова са, както следва:

  1. Преобразуването на АХУ в ДАХУ да бъде ускорено и завършено със закриване на АХУ в досегашния й вид, прехвърляне на досегашните изпълнителни функции на АХУ към Агенция по заетостта, Фонд „Социална закрила“, премахване на всякакви изпълнителни функции на ДАХУ и приемане на промени във функциите и завишаване статута на НСХУ и др.
  2. Спешни и неотложни решения за осигуряване на адекватно финансиране на приобщаваща заетост и повече работни места, включващо премахване на досегашния ред за подкрепа на работодатели , чрез проекти от АХУ, промени в механизма на подкрепа на работните места за хора с увреждания от Агенция по заетостта, определяне на нови правила /стандарти/ за финансиране на работни места за хора с увреждания от АЗ, отчитащи степента на увреждането и броя на работните места за всеки работодател и осигуряващи справедлива подкрепа за много повече работодатели с цел постигане на устойчива заетост.
  3. Разработване и приемане на промени в нормативните условия /данъчни и осигурителни облекчения,  целево устойчиво финансиране и др./ за реализиране на реална подкрепа на работата и развитието на социалните предприятия в България.
  4. Създаване на нормативни и реални условия за реализиране на социално предприемачество, чрез трудово участие на хората с увреждания при ползване на социални услуги и законово реализиране на допълнителни приходи в социалните услуги от извършваните трудови дейности.
  5. Усъвършенстване на регламентите и статута за работа на национално представителните организации на и за хората с увреждания, въвеждане на стандарти за работата и финансирането им, повишаване на техния принос, роля и значимост в работата на НСХУ и развитието им като важен фактор и генератор за формиране и реализиране на активни политики за хората с увреждания в България.

Всички предложения до Министъра на труда и социалната политика може да откриете ТУК

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.