НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

ПРЕДАЙ НАТАТЪК – от привличане на вниманието към осигуряване на възможности за хората с увреждания, чрез професионално обучение и дългосрочни стратегии, за участие в свободния пазар на труда – 2 годишен проект (01.01.2009 – 31.12.2010), финансиран от програма „Учене през целия живот” на Генералната дирекция Образование и култура към Европейската комисия. Проектът обединява партньори от 8 държави: Белгия, Холандия, Австрия, Малта, Чехия, България, Унгария и Румъния.

Главната цел на проекта е да се даде възможност на хората с увреждания да се реализират на свободния трудов пазар чрез осигуряването на възможност за тях, на професионалистите, които ги подкрепят, за работодателите и за другите участници в този процес да получат знания на базата на изпитани обучителни материали, които са резултат от реализацията на 4 предишни проекта – 2 по програма „Леонардо Да Винчи” (Conversion и Atlas) и 2 по програма „Сократ-Грундвиг” (Inclusive Education Model и Mo.bi.le). Тези 4 проекта са насочени към възможностите в дългосрочен план и професионалното обучение за хората с увреждания и към тяхната интеграция в образователната система и свободния пазар на труда.

ПАРТНЬОРИТЕ

Партньори по проекта са организации от 8 държави:

  • Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания – EASPD (Белгия)
  • Fontys OSO (Холандия)
  • Lebenshilfe Graz und Umgebung – Voitsberg (Австрия)
  • Министерство на образованието, културата, младежта и спорта (Малта)
  • B. P. T. spol. s r. o. (Чехия)
  • Агенция за социално развитие – ВИЖЪН (България)
  • Hand in Hand Foundation (Унгария)
  • Alpha Transilvania (Румъния)

РЕЗУЛТАТИТЕ
Основният резултат по проекта ще бъде изграждането на Общност от знания за разпространение и прилагане на резултатите от проекта. Общността от знания ще се състои от:

1. Научен и утвърждаващ комитет, който ще състави компилация от обучителните материалите по гореспоменатите проекти. Компилацията ще бъде преведена на английски, български, чешки, унгарски и румънски.

2. Интернет страница, която ще включва материали от 4 проекта, изработената компилация на базата на обучителните материали от тях, чатрум за обмяна на информация между професионалисти, работодатели, властите и всички участници в процеса на интеграция на хората с увреждания на свободния пазар на труда. Интернет страницата ще бъде част от интернет страницата на EASPD www.employmentforall.eu за трудовата реализация на хората с увреждания.

3. Изграждане на национални помощни бюра в следните страни – Малта, България, Чехия, Унгария и Румъния, които ще разпространяват на национално ниво изработената компилация и ще подкрепят професионалистите (доставчици на услуги, мениджъри и ръководители), работодатели и местни власти с основна цел включване на хората с увреждания на свободния пазар на труда. Помощното бюро ще проведе и проучване на проблемите и предизвикателствата на национално ниво по отношение развитие на трудовите умения на хората с увреждания и тяхната интеграция на свободния пазар на труда.

4. Разработване на интернет портали в следните страни-партньори: Малта, България, Чехия, Унгария и Румъния, които ще съдържат информация за реализираните проекти и тяхната компилация на съответния национален език. Порталите дават възможност за осигуряване на подкрепа за професионалистите, работодателите, местните власти и другите заинтересовани страни.

5. Партньорства между Обединението на експертите /съставено от професионалисти, добре запознати със ситуацията в конкретна партньорска държава или експерти по конкретна тема/ и националните помощни бюра.
Ще бъдат изградени следните партньорства:

Холандия <–> Румъния
Ирландия <–> България
Австрия <–> Малта
Белгия <–> Чехия
Унгария <–> Ирландия

6. Национални мрежи, които ще организират семинар в рамките на ден и половина в новите държави-членки (в Румъния през март 2010, в Чехия през април 2010, в България през юни 2010, в Унгария през септември 2010 и в Малта през ноември 2010), в който ще вземат участие всички заинтересовани страни и лица. Всеки семинар ще анализира обучителните материали от 4-те проекта чрез паралелно работещи групи и ще допринесе за по- широко прилагане на материалите и опита от различните проекти, обект на компилацията във връзка с профила и нуждите на сектора на национално ниво.

Проектът беше успешно реализиран и приключен в края на 2010 г.

 


EU support
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

10 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Свещи с кауза в ателието на фондация „Конкордия“

Кампания „Де е България“ в подкрепа на българската историческа диаспора

Основаната от д-р Милен Врабевски група Intelligent Music Project представя България на „Евровизия“

Как и защо да изградим групи за подкрепа в социалните услуги?

Стартовата среща по проект CO-RESP

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.