НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

13. 12. 21 г.

В периода 8-10 декември по покана на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/представители на НАСО и Агенция Вижън посетиха социални предприятия в Брюксел. Като част от програмата на организираните от EASPD събития се проведоха работни дискусии и презентации по темите за внедряване на помогащите технологии в социалния сектор и методите за успешна комуникация между членовете и партньорите на EASPD.

Посещението на соцални предприятия показа успешно въведените добри практики за работа с хора с различен вид увреждане. Участниците споделиха своя опит и възгледи по темата за създаване на по-добри условия за развитие на трудови умения на работещите в социалните предприятия и интеграцията им в обществото, както и насърчаване  на работодатели да създават заетост за хората с увреждания.

Добрият опит за развитие на социалните предприятия в Европа показва и мотивира как  може да се приложи и за успешното развитие на социалните предприятия в България, а именно, чрез насърчаване и устойчивост, равно третиране, създаване на условия за взаимодействие, консултации, открит диалог, както и споделяне на отговорността между всички заинтересовани страни. Подкрепата на предприемачеството и социалната икономика е една от основните задачи, която си поставя НАСО в своята мисия.

 

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.