НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

13.04.21 г.

НАСО участва в Policy Cafe, организирано от EASPD, което се състоя на 12 април. Дискусията „Гаранциите за децата“ се състоя по повод Стратегията на ЕС за правата на децата и предложението към Съвета за създаването на гаранции и защита за децата в Ееропейския съюз.

Стратегията има шест стълба – децата като агенти на промяна в демократичния живот; право на децата да реализират целия си потенциал независимо от социалния им произход, правосъдие за децата, създаване на дигитално пространство, което да е безопасно за децата, участие на децата в подготовка и мониторинг. Предложението за създаването на гаранциите за усточиво детско развитие е в резултат от няколко крачки, започващи през 2013 г. с препоръката за инвестиране в децата, с която се овладее детската бедност в Съюза.

Предвижда се подготвителните действия да бъдат реализирани в три фази – изследване (проведено през 2020 г.), въведение на рамката за възможна схема за Детски гаранции на ниво ЕС (работен документ), трета фаза – пилотно издание.

По време на онлайн дискусията стана чсно, че EASPD ще реагира и подготви план в тази посока с цел да подкрепи достъпа до услуги за семейства и деца до качествени социални услуги и др.

В целевите групи влизат основно деца в риск от бедност и социално изключване. През схемата за детски гаранции ще има безплатен и ефективен достъп до ранно детско образование и грижа, образование и дейности в училище, поне едно топло ястие на ден в училище, здравни услуги и др.

Следващите стъпка е приемането на резолюцията от Европейския парламент, след което се очаква обсъждане от Съвета на Европа и приема. Следва работа на Комисията и Комитета по Социална закрила по мониторинга и индикаторите за резултатите, а на по-късен етап на национално ниво ще бъдат назначени национални координатори за детски гаранции и изработване на национални планове за действия с период 2021-2030 г.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Надежда Юлзари

Седемте стъпки към успеха на д-р Милен Врабевски

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.