ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

„Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“

Уважаеми колеги,

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн въвеждащо обучение на тема „Основни нормативни документи в областта на социалните услуги. Видове социални услуги, целеви групи. Задължителни документи, които следва да съдържа досието на потребителя“ , което ще се проведе на 15 септември 2023г. от 09:30 до 16:00 часа, онлайн през Zoom.

Обучението отговаря на изискванията, заложени в Наредбата за качество на социалните услуги и всеки участвал ще получи сертификат за успешно преминато онлайн обучение.
Обучител: Николина Иванова – магистър социален педагог с допълнителна квалификация „Управление на социални услуги за деца и семейства“
Може да заявите участие като попълните формуляр ТУК в срок до 14.09.2023 г.
Записалите се участници, ден преди провеждането на обучението, ще получат линк за включване в Zoom.
Програмата ще откриете ТУК!