НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Уважаеми членове,

Надяваме се, че се чувствате добре.

От името на консорциума по проекта „Хелпдеск“, имаме удоволствието да ви поканим на събитието по повод откриването на проекта! Събитието ще се състои на 20 Октомври 2022г., от 9:00ч. до 12:00ч. в бизнес център SPACES – Brussels Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210, етаж 1, Брюксел, Белгия.

Програмата на откриването можете да намерите тук.

Какво представлява проект „Хелпдеск / „бюро за помощ“

„Хелпдеск“ е двугодишен проект финансиран от Европейската комисия и насочен към основополагането на градивните елементи за бюрото за помощ на социалните услуги. Предложеното бюро за помощ ще има два основни приоритета:

  1. Да подкрепя социалните услуги при достъпа и използването на средства от ЕС (ЕСФ+, ЕФРР и React EU);
  2. Да помогне на управляващите органи да използват средствата от ЕС (ЕСФ+, ЕФРР и React EU) за финансиране на интервенции за качество в областта на социалните услуги

Защо трябва да се включите? 

Широко признато е, че в наши дни социалните услуги се изправят пред важни предизвикателства. Такива базирани в общността форми на услуги и някои от тях са постоянния недостиг на финансиране, недостиг на работна ръка и предизвикателствата в прехода към базирани в общността и ориентирани към човека форми на услуги. Европейските фондове,  по-специално ЕСФ+ и ЕФРР, могат да предоставят ключови възможности за преодоляване на тези препятствия.

Въпреки това, твърде често социалните услуги се борят да се възползват от тези средства по три основни причини:

  • недостиг на знания и осведоменост относно фондовете на ЕС
  • сложността на процедурите за достъп и използване на средствата на ЕС
  • липса на капацитет за максимизиране на въздействието на тези средства в сектора на социалните услуги

В допълнение на това, управляващите органи доста често срещат трудности при използването на средства от ЕС за финансиране на висококачествени проекти за социално приобщаване.

Към момента Европейската комисия финансира двугодишният проект, Хелпдеск, с цел решение на тези казуси и предлагане на конкретни решения както на доставчиците на социални услуги, така и на органите.

Любопитни ли сте да научите повече по темата?

При желание за лично присъствие, може да се регистрирате за събитието тук.

При желание да се присъедините онлайн към събитието, моля натиснете тук.

Oчакваме ви!

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.