ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Покана за обучение на тема: “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“

НАСО ще проведе обучение на тема: “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“, което ще се проведе онлайн на 18 юни 2021 г. от 14.00 до 16.00 часа с обучители – Невена Добрева /експерт „Международни партньорства и проекти“ в НАСО и Сюзан Сейфетинова /експерт „Социални услуги и дейности“ и регионален представител на НАСО за област Търговище. Управител на Комплекс за социално развитие- Търговище/.

Обучението е предназначено за представители на НПО, социални услуги, общини и работодатели.Темите, които ще се разгледат са възможностите за финансиране в областта на социалните услуги и дейности, образованието, изкуството и културата, социалното предприемачество, заетостта и приобщаването. По време на обучението акцент ще се постави също и на темата, свързана с местните инициативни групи и мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ както на националните програми, така и на европейските мерки (Оперативни програми, Еразъм+, програма „Граждани, равенство, права и ценности“)

Целта на обучението е да даде познания за съществуващите и планираните за разкриване процедури за набиране на проектни предложения, за процеса по програмиране на периода 2021-2027 г. Обучението е насочено към подпомагане на потенциални кандидати и бенефициенти умело да реализират своите идеи, посредством възможностите, които предоставят различните фондове, програми и мерки.

Обучението ще включва презентация, дискусия по темите и споделяне на практически опит, както и възможност за задаване на въпроси от участниците в групата.

Покана с програма на обучението

Срок за регистрация 09.06.21, чрез онлайн рег. формуляр ТУК

За допълнителна информация и въпроси:
Наталия Христова, info@naso.bg, 0882122690;

НОВИНИ

Секретариатът на НАСО проведе екипна среща

Среща по проект ECI AGORA

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в конференция по проект ECI AGORA, която се състоя на 15 юни. Обсъдени бяха темите за популяризирането на информационните материали по проекта и финалния отчет за дейностите през последните 6 месеца. Едни от целите на проекта ECI AGORA са да се създадат подходящи условия...

Работна среща по проект D-CARE

Работни срещи по проект D-CARE

18.06.21 г. Представители на НАСО участваха в работни срещи по проекта D-САRЕ, които се състояха на 14 и 18 юни. Сред основните теми, засегнати по време на онлайн срещите, бяха отчета за оценка на инструментите за иновативни обучителни среди в България. Участниците в срещата обсъдиха детайли около маркиране на целевите...

Работна среща по проект D-CARE

Участие в заседание за разработването на Национална стратегия за дългосрочна грижа

18.06. 21 г. Представител на НАСО взе участие в заседание на Постоянната експертна работна група за разработването и координацията на изпълнението на плановете за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (ПЕРГ), което се проведе на 18 юни. Основната цел на заседанието е приемането на окончателния проект на...

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

Обучение за възможностите за финансиране по фондове и програми на Европейския съюз

18. 06.21 г. Експертите на НАСО Невена Добрева и Сюзан Сейфетинова проведоха обучение на тема “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“, което се състоя на 18 юни. Обучението събра представители на неправителствения сектор, социални услуги, общини и работодатели. В рамките на онлайн дискусията влязоха темите за...

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

Уебинар на тема „Социална подкрепа чрез онлайн платформи“

15. 06.21 г. Представители на НАСО взеха участие в уебинар на тема "Социална подкрепа чрез онлайн платформи", който се проведе съвместно от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) и Европейската комисия. Уебинарът е съпътстващо събитие на Конференцията на държавите членки по конвенцията на ООН. Онлайн...

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

Център за обучение, експертна подкрепа и управление

НАСО стартира нов вид подкрепа за своите членове, чрез новосъздадения си Център за обучение, експертна подкрепа и управление. Освен обучителния център на организацията, който вече втора година предоставя обучения и супервизии, новият център ще допълни нуждите и потребностите на работещите в социалната сфера за управление и предоставяне на качествени и...

Конференция по проект ECI Agora

Конференция по проект ECI Agora

10.06. 21 г. Представители на НАСО участваха в конференция "Ранна детска интервенция - за устойчиво и приобщаващо бъдеще", която премина под надслова "Като променяме началото на историята - променяме цялата история". Онлайн събитието по проекта ECI Agora събра представители на Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания...

Регионален форум в Пазарджик с участието на зам.-министър Надя Клисурска

Работни срещи по проект D-CARE

10. 06. 21 г. Представители на НАСО се включиха в работни срещи по проект D-CARE. По време на онлайн дискусията, проведена на 9 юни, бяха обсъдени темите за четирите обучителни програми и предназначените за тях таргет групи, към които е насочен проекта, възможностите за развиване на дигитални умения от възрастните...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.