НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за онлайн обучение за придобиване на умения за контрол на ежедневния стрес на тема „Стрес. Дистрес“, което ще се проведе на 26 май от 13.30 до 15.30 часа, онлайн през платформа Zoom.

Обучението е предназначено за: психолози, социални педагози и социални работници, работещи в кризисни центрове и центрове за обществена подкрепа, както и за по-широк кръг специалисти от помагащите професии с натрупан практически опит.

Обучението ще Ви помогне да анализирате личните си качества, да разкриете собствения си потенциал в работата, да изработите и развивате умения за разпознаване и справяне със стреса, да развиете способности да реагирате позитивно в трудни ситуации, повишаване уменията за справяне с негативните емоции, развитие на увереност в собствените сили и техники за справяне със стреса.

Лектор-треньор: Живка Айрянова – психолог-консултант с практика в сферата на общуването, работата в екип, оценка на емоционалното благополучие, превенция на опасното и агресивно поведение. Живка Айрянова провежда индивидуални консултации с деца и родители, водещ е на тренинг обучения, водещ на „Работилница за родители – да пораснем заедно“ на УНИЦЕФ България, част от обучителния екип и експертен съвет на НАСО, водещ на обучения за осиновители, провежда супервизии на екипи и обучения по предварителна заявена тема.

Основни теми на обучението:

  •  Какво е стрес и какво е дистрес;
  •  Синдром на професионалното изчерпване – burnout;
  •  Мисли, чувства, физически усещания, реакции под влияние на стрес;
  •  Техники за справяне със стреса;
  •  Баланс между работа и личен живот;
  •  Превенция на стреса.

РЕГИСТРАЦИЯ за участие може да направите до 24.05.2022г.

ПОКАНА

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.