НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Национален алианс за социална отговорност отправя 

ПОКАНА

за включване в обучение на тема

„Опасности и възможности при работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни

потребители с рисково поведение.

Превенция на наркотичната зависимост, злоупотребата с алкохол и рисковото сексуално поведение.“

Обучението ще се проведе на 23 юни 2022 г. от 14.00 до 16.00 часа,

онлайн през платформата  Zoom

Обучението е подходящо за работещи  в социалните услуги за деца и възрастни.

  • Целта на обучението е да запознае  участниците  с  видовете психоактивни вещества и негативните последици от тяхната употреба.
  • Ще бъдат засегнати факторите, водещи до рисково поведение, както и необходимостта от превенция.
  • Ще бъде акцентирано и върху развитието на наркотична или алкохолна зависимост.
  • Участниците ще могат да формират умения за пряка работа с потребителите, които имат рисково поведение.

Участниците ще имат възможността да зададат въпрос и да споделят казуси.

ОБУЧИТЕЛ:

Валентина Гешева – експерт  към  Фонд  за превенция на престъпността – ИГА.

Член на експертния съвет на НАСО и регионален представител  за област Пазарджик.

 

Може да заявите участие като

попълните формуляр ТУК

в срок до 21.06.2022 година

 

За допълнителна информация и въпроси:

Наталия Христова, info@naso.bg, 0882122690;

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.