НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 25 март 2021 г., партньорите по проект IMAS II проведоха финалната среща онлайн. Те дискутираха последните новини около проекта и погледнаха назад към работата, която постигнаха заедно през последните две години и половина.

Дискусии и обратна връзка

Партньорите използваха финалната среща, за да представят и дискутират продуктите от последните дейности, в т. ч. обученията и изследването чрез участие с ученици с и без увреждания. Гледните точки и мнения на децата за подобряване на асистентската подкрепа и приобщаването в училище бяха събрани от три различни държави. Резултатите показаха, че социалните асистенти се възприемат като важни членове на училищата и класовете. Учениците изразиха мнение, че асистентите помагат на всички ученици в клас, не само на тези с увреждания, като изпълняват различни роли и задачи. Те основно подкрепят учениците при обучението, но също и при лични проблеми. Като цяло резултатите обръщат внимание на жизненоважната роля на асистентите във всеки аспект от образованието и изтъкват нуждата от специфично обучение и подготовка. Затова, по проект IMAS II се разработиха обучителни модели – Кутии на знанието, насочени към асистенти и обучители, които желаят да разширят практическите и теоретичните си знания относно приобщаващото образование и подкрепата на ученици със СОП в училище.

Кутии на знанието

Кутиите на знанието са разработени по специфични теми свързани с приобщаващото образование и специалните потребности. Модулите включват различни типове ресурси, както информация и практически стратегии за подкрепа на обучаеми с увреждания. Те обхващат пет специфични теми:

  • Право на образование на децата с увреждания
  • Взаимодействие и комуникация
  • Емоции и поведение
  • Физическо и сензорно увреждане
  • Познание и обучение

Можете да намерите тези модули, безплатно и след регистрация тук.

За да се оцени качеството на тези модули, асистенти и обучители, които преминаха Кутиите на знанието, бяха помолени за обратна връзка. Целта беше да се оцени дали потребителите намират модулите за изчерпателни и дали са в състояние да прилагат придобитите знания в работата си. Резултатите показаха, че асистентите не само са повишили своите знания и практическите си умения, но и се чувстват по-добре подготвени и квалифицирани в работата си.

Разпространение

Срещата завърши с уъркшоп, на който партньорите обсъдиха резултатите от проекта и техните дейности за разпространение. Партньорите се гордеят с доброто сътрудничество и постигнатите резултати въпреки трудностите, наложени от Ковид-19. Партньорите ще продължат да промотират проекта и неговите резултати в международни и национални събития и ще информират за обучителните модули и тяхната значимост. Проектът IMAS II ще има свой уъркшоп по време на конференцията на EASPD за Приобщаващо образование, която ще се проведе на 5-6 май 2021 г. Тази сесия ще е добра възможност да се представят отличните резултати по проект IMAS II и да се адресира важността на обучението на персонала за приобщаване.

                           

Програма на конференцията и линк към регистрация.

Повече информация за проект IMAS II

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.