ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания (IMAS II)

На 25 март 2021 г., партньорите по проект IMAS II проведоха финалната среща онлайн. Те дискутираха последните новини около проекта и погледнаха назад към работата, която постигнаха заедно през последните две години и половина.

Дискусии и обратна връзка

Партньорите използваха финалната среща, за да представят и дискутират продуктите от последните дейности, в т. ч. обученията и изследването чрез участие с ученици с и без увреждания. Гледните точки и мнения на децата за подобряване на асистентската подкрепа и приобщаването в училище бяха събрани от три различни държави. Резултатите показаха, че социалните асистенти се възприемат като важни членове на училищата и класовете. Учениците изразиха мнение, че асистентите помагат на всички ученици в клас, не само на тези с увреждания, като изпълняват различни роли и задачи. Те основно подкрепят учениците при обучението, но също и при лични проблеми. Като цяло резултатите обръщат внимание на жизненоважната роля на асистентите във всеки аспект от образованието и изтъкват нуждата от специфично обучение и подготовка. Затова, по проект IMAS II се разработиха обучителни модели – Кутии на знанието, насочени към асистенти и обучители, които желаят да разширят практическите и теоретичните си знания относно приобщаващото образование и подкрепата на ученици със СОП в училище.

Кутии на знанието

Кутиите на знанието са разработени по специфични теми свързани с приобщаващото образование и специалните потребности. Модулите включват различни типове ресурси, както информация и практически стратегии за подкрепа на обучаеми с увреждания. Те обхващат пет специфични теми:

  • Право на образование на децата с увреждания
  • Взаимодействие и комуникация
  • Емоции и поведение
  • Физическо и сензорно увреждане
  • Познание и обучение

Можете да намерите тези модули, безплатно и след регистрация тук.

За да се оцени качеството на тези модули, асистенти и обучители, които преминаха Кутиите на знанието, бяха помолени за обратна връзка. Целта беше да се оцени дали потребителите намират модулите за изчерпателни и дали са в състояние да прилагат придобитите знания в работата си. Резултатите показаха, че асистентите не само са повишили своите знания и практическите си умения, но и се чувстват по-добре подготвени и квалифицирани в работата си.

Разпространение

Срещата завърши с уъркшоп, на който партньорите обсъдиха резултатите от проекта и техните дейности за разпространение. Партньорите се гордеят с доброто сътрудничество и постигнатите резултати въпреки трудностите, наложени от Ковид-19. Партньорите ще продължат да промотират проекта и неговите резултати в международни и национални събития и ще информират за обучителните модули и тяхната значимост. Проектът IMAS II ще има свой уъркшоп по време на конференцията на EASPD за Приобщаващо образование, която ще се проведе на 5-6 май 2021 г. Тази сесия ще е добра възможност да се представят отличните резултати по проект IMAS II и да се адресира важността на обучението на персонала за приобщаване.

                           

Програма на конференцията и линк към регистрация.

Повече информация за проект IMAS II

НОВИНИ

Второ издание на подкаста „Социалът говори“

Второ издание на подкаста „Социалът говори“

04.08. 21 г. Фондация "Конкордия България" публикува второто издание на  подкаста "Социалът говори", финансиран от Столична програма "Социални иновации", беше публикуван в онлайн пространството. Водещите Детелина Котевска/началник отдел "Дейности и мерки по закрила на детето към АСП/ и Мариана Писарска / Директор Политики за децата в Национална мрежа за децата/...

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021

29. 07.21 г. Националната среща на социалните услуги, която се проведе на 25 юни в к.к. "Златни пясъци", даде възможност за активна дискусия и обсъждане на изключително важни въпроси, засягащи темите за социалните услуги в условията на пандемия и приложимостта на Закона за социалните услуги и подзаконовите нормативни документи. Във...

Дигиталната трансформация на социалната икономика

Дигиталната трансформация на социалната икономика

02. 08. 21 г. Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за дигиталната трансформация на социалната икономика. В първия работен панел на Форума директорът на Института за перспективни научни изследвания във Великотърновския университет доц. д-р Мария Илчева разгледа с презентация европейските политики за дигитализация,...

Фондация „За нашите деца“ откри нов Комплекс за ранно детско развитие в София

Фондация „За нашите деца“ откри нов Комплекс за ранно детско развитие в София

30.07.21 г. В София отвори врати Комплекс за ранно детско развитие, създаден от членовете на НАСО - фондация „За нашите Деца“. В официалната церемония за откриването му участваха повече от 150 деца, родители, партньори и дарители. Комплексът се намира на територията на закрития Дом за медико-социални грижи за деца „Света...

Участие в разработването на Стратегически план за развитие на земеделието

Участие в разработването на Стратегически план за развитие на земеделието

15.07. 21 г. На 14 юли НАСО участва в заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Георги Събев – заместник министър на земеделието, храните и горите....

Кръгла маса по проблемите на гражданския сектор

Кръгла маса по проблемите на гражданския сектор

28.07. 21 г. На 27 юли, представител на НАСО взе участие в кръгла маса във Варна по проект ECSTALE  - „Овластяване на гражданското общество чрез среда за учене“, финансиран по програма "Еразъм". Срещата е организирана от Черноморска мрежа на неправителствените организации. По време на кръглата маса се обсъдиха основни проблеми...

Участие в работна група по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Участие в работна група по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

27. 07. 21 г. На 27 юли представители на НАСО взеха участие във второто заседание на Тематичната работна група, която разработва четвърти вариант на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. Участниците в работната група обсъдиха предложения и становища за допълнение и премени по програмата.  „Конкурентоспособност и иновации...

СКИ „ЯМБОЛ 21” с поредни отличия от състезание по лека атлетика в София

СКИ „ЯМБОЛ 21” с поредни отличия от състезание по лека атлетика в София

26.07.21 г. Състезатели от спортен клуб за интеграция „ЯМБОЛ 21” отново се завърнаха като победители след Държавно първенство по лека атлетика в София. В спортните дисциплини от ямболския тим, който е член на НАСО,  взеха участие Надка Александрова, Ана Петрова, Петър Петров и Кръстьо Атанасов. В състезанието се класираха Надка...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.