НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА „ПОДКРЕПЕНА“ ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Цел на проекта: Проектът цели да създаде предпоставки за прилагането на метода на „подкрепената“ заетост в България като нов модел социална услуга и за реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване на хора с увреждания посредством създаването на Център за „подкрепена“ заетост.

Дейности: Изпълнението на проекта бе свързано с провеждането на следните дейности:

1. Създаване на Център за „подкрепена заетост“;

2. Идентифициране на потребители и създаване на картотека на желаещите да ползват услугата „подкрепена заетост“;

3. Мотивиране на работодатели и създаване на картотека на предлагащите работа на хора с увреждания на отворения пазар на труда;

4. Реализация на подкрепа за хора с увреждания и работодатели от Центъра за „подкрепена заетост“.

Постигнати резултати: Чрез проекта бяха създадени картотека на хора с увреждания в трудоспособна възраст, търсещи работа, и картотека на работодатели, желаещи да наемат такива хора на отворения пазар на труда.

Агенция за социално развитие „Вижън“ подкрепи работата на екипа на Центъра чрез провеждане на обучения, консултации и предоставяне на психологическа подкрепа на включените в проекта лица, като целта бе последните да усъвършенстват своята компютърна грамотност, комуникативни и социални умения, знания за изготвяне на автобиография, представяне на интервю за работа, както и да бъдат усетени професионалните им потребностите с цел насочване към възможно най-подходящия работодател.

Същевременно бе създадена база от данни с работодатели, проявяващи интерес към наемането на стаж и/или работа на хора с увреждания. Главна роля при създаването й изигра НАСО.

През последния месец от изпълнението на проекта бяха реализирани и персонални срещи между работодатели и хора с увреждания, за които бяха намерени подходящи работни места.

Продължителност на проекта: 3 месеца (01 септември 2016 г. – 31 ноември 2016 г.)

Изпълнението на проект „Създаване на Център за „подкрепена“ заетост на хора с увреждания“ бе осъществено с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.