ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Подкрепа за работодателите и заетостта

Подкрепата за работодателите и заетостта бе една от водещите теми в Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. В първия панел „Акценти и предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта“ се разгледаха най-важните акценти от услугите, предоставяни от бюрата по труда за хората с увреждания. Пред участниците във Форума се преставиха в детайли отделните етапи от процеса по подпомагане – информиране за свободни работни места, обучение, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, психологическа подкрепа, професионално ориентиране, осъществяване на посредничество при наемане на работа и включване в програми и мерки за заетост. Презентация по темата изнесе главният секретар на Агенцията по заетостта г-жа Кремена Калчева.

Подкрепа за работодателите и заетостта

Презентацията постави акцент върху възможностите за устройване на работа на хора с увреждания, които се предоставят чрез субсидирана заетост, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, частни посредници и предприятия, социални партньори, НПО, брашови организации и др.

„По отношение на заетостта за хора с уврежданаия, се стремим да се създават повече условия и по-адаптивна среда спрямо нуждите на тези хора. Средата се променя динамично, а пандемията с COVID -19 ни научи да бъдем по-адаптивни и да изпреварваме събитията. Имаме очакване за финансиране на програми за заетост през новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Новости предстоят, а обстоятелствата от последната една година ни наложиха да сме по-гъвкави“, коментира Кремена Калчева, която изтъкна необходимостта от създаването на условия за по-лесен достъп до хората с увреждания, търсещи своето място на пазара на труда.

За да бъде по-близо до търсещите работа хора Агенция по заетостта работи за достигане до гражданите с  Мобилно бюро по труда. Неговата идея е да повиши възможностите за среща на търсенето и предлагането на свободни работни позиции и намаляване на дела на обезкуражените лица, в т.ч хората с увреждания. В целевите групи на Мобилно бюро по труда са включени безработни и икономчески неактивни лица и работодатели от населени места, отдалечени от икономически развитите градове, в които има седалище на бюро по труда. Мобилното бюро по труда ще информира за възможностите за намиране на работа, ще активира и мотивира безработни хора с регистрация в бюрата по труда и предоставяне на трудово посрдничество.

Пред участниците във Форума се представиха новите посреднически услуги, които ще реализира Агенция по заетостта -„Семеен трудов консултант“ и „Консултация и менторство след започване на работа“, които  предоставят на цялостна подкрепа, индивидиуални услуги за цялото семейство, устойчива заетост и намаляване на броя на напускащите работните си места в кратки срокове.  Наред с това, стана ясно, че последните данни за безработицата в страната показват нормализиране на сутуацията на трудовия пазар, достигайки нивата от 2019 г.

 

 

НОВИНИ

Второ издание на подкаста „Социалът говори“

Второ издание на подкаста „Социалът говори“

04.08. 21 г. Фондация "Конкордия България" публикува второто издание на  подкаста "Социалът говори", финансиран от Столична програма "Социални иновации", беше публикуван в онлайн пространството. Водещите Детелина Котевска/началник отдел "Дейности и мерки по закрила на детето към АСП/ и Мариана Писарска / Директор Политики за децата в Национална мрежа за децата/...

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021

Въпроси и отговори от Национална среща на социалните услуги – 2021

29. 07.21 г. Националната среща на социалните услуги, която се проведе на 25 юни в к.к. "Златни пясъци", даде възможност за активна дискусия и обсъждане на изключително важни въпроси, засягащи темите за социалните услуги в условията на пандемия и приложимостта на Закона за социалните услуги и подзаконовите нормативни документи. Във...

Дигиталната трансформация на социалната икономика

Дигиталната трансформация на социалната икономика

02. 08. 21 г. Участниците в Националния форум „Социални услуги, предприемачество и заетост“ разгледаха и дискутираха темата за дигиталната трансформация на социалната икономика. В първия работен панел на Форума директорът на Института за перспективни научни изследвания във Великотърновския университет доц. д-р Мария Илчева разгледа с презентация европейските политики за дигитализация,...

Фондация „За нашите деца“ откри нов Комплекс за ранно детско развитие в София

Фондация „За нашите деца“ откри нов Комплекс за ранно детско развитие в София

30.07.21 г. В София отвори врати Комплекс за ранно детско развитие, създаден от членовете на НАСО - фондация „За нашите Деца“. В официалната церемония за откриването му участваха повече от 150 деца, родители, партньори и дарители. Комплексът се намира на територията на закрития Дом за медико-социални грижи за деца „Света...

Участие в разработването на Стратегически план за развитие на земеделието

Участие в разработването на Стратегически план за развитие на земеделието

15.07. 21 г. На 14 юли НАСО участва в заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Георги Събев – заместник министър на земеделието, храните и горите....

Кръгла маса по проблемите на гражданския сектор

Кръгла маса по проблемите на гражданския сектор

28.07. 21 г. На 27 юли, представител на НАСО взе участие в кръгла маса във Варна по проект ECSTALE  - „Овластяване на гражданското общество чрез среда за учене“, финансиран по програма "Еразъм". Срещата е организирана от Черноморска мрежа на неправителствените организации. По време на кръглата маса се обсъдиха основни проблеми...

Участие в работна група по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Участие в работна група по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

27. 07. 21 г. На 27 юли представители на НАСО взеха участие във второто заседание на Тематичната работна група, която разработва четвърти вариант на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027 г. Участниците в работната група обсъдиха предложения и становища за допълнение и премени по програмата.  „Конкурентоспособност и иновации...

СКИ „ЯМБОЛ 21” с поредни отличия от състезание по лека атлетика в София

СКИ „ЯМБОЛ 21” с поредни отличия от състезание по лека атлетика в София

26.07.21 г. Състезатели от спортен клуб за интеграция „ЯМБОЛ 21” отново се завърнаха като победители след Държавно първенство по лека атлетика в София. В спортните дисциплини от ямболския тим, който е член на НАСО,  взеха участие Надка Александрова, Ана Петрова, Петър Петров и Кръстьо Атанасов. В състезанието се класираха Надка...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.