НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Подкрепата за работодателите и заетостта бе една от водещите теми в Националния форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. В първия панел „Акценти и предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта“ се разгледаха най-важните акценти от услугите, предоставяни от бюрата по труда за хората с увреждания. Пред участниците във Форума се преставиха в детайли отделните етапи от процеса по подпомагане – информиране за свободни работни места, обучение, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, психологическа подкрепа, професионално ориентиране, осъществяване на посредничество при наемане на работа и включване в програми и мерки за заетост. Презентация по темата изнесе главният секретар на Агенцията по заетостта г-жа Кремена Калчева.

Подкрепа за работодателите и заетостта

Презентацията постави акцент върху възможностите за устройване на работа на хора с увреждания, които се предоставят чрез субсидирана заетост, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, частни посредници и предприятия, социални партньори, НПО, брашови организации и др.

„По отношение на заетостта за хора с уврежданаия, се стремим да се създават повече условия и по-адаптивна среда спрямо нуждите на тези хора. Средата се променя динамично, а пандемията с COVID -19 ни научи да бъдем по-адаптивни и да изпреварваме събитията. Имаме очакване за финансиране на програми за заетост през новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и чрез Плана за възстановяване и устойчивост. Новости предстоят, а обстоятелствата от последната една година ни наложиха да сме по-гъвкави“, коментира Кремена Калчева, като изтъкна необходимостта от създаването на условия за по-лесен достъп до хората с увреждания, търсещи своето място на пазара на труда.

За да бъде по-близо до търсещите работа хора, Агенция по заетостта работи за достигане до гражданите с Мобилно бюро по труда. Неговата идея е да повиши възможностите за среща на търсенето и предлагането на свободни работни позиции и намаляване на дела на обезкуражените лица, в т.ч хората с увреждания. В целевите групи на Мобилно бюро по труда са включени безработни и икономчески неактивни лица и работодатели от населени места, отдалечени от икономически развитите градове, в които има седалище на бюро по труда. Мобилното бюро по труда ще информира за възможностите за намиране на работа, ще активира и мотивира безработни хора с регистрация в бюрата по труда и предоставяне на трудово посрдничество.

Пред участниците във Форума се представиха новите посреднически услуги, които ще реализира Агенция по заетостта -„Семеен трудов консултант“ и „Консултация и менторство след започване на работа“, които  предоставят на цялостна подкрепа, индивидиуални услуги за цялото семейство, устойчива заетост и намаляване на броя на напускащите работните си места в кратки срокове.  Наред с това, стана ясно, че последните данни за безработицата в страната показват нормализиране на сутуацията на трудовия пазар, достигайки нивата от 2019 г.

 

 

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.