НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

29.10. 21 г.

Споразумение за дългосрочно сътрудничество подписа фондация “За Нашите Деца” с детска градина “Радост” в пловдивското село Богданица. С детската градина екипа на фондацията вече има изградени добри партньорски взаимоотношения, които се създадоха при реализирането на проект „Инициатива за развитие и социално включване – за нашите деца“, обхващащ осем общини в регион Пловдив.

Проектът бе с продължителност от година и половина – период, в който специалисти от различни сфери от секторите образование, здравеопазване и социални дейности обединиха своите компетенции и показаха на практитка силата на интегрирания подход и комплексните услуги в превенцията и работата с деца в риск. Чрез разнообразни социализиращи и развитийни дейности специалистите ни подкрепиха над 240 деца от малки населени места, в които липсват социални услуги.

Сътрудничеството между фондацията и детска градина “Радост” ще създаде възможности на децата да се докоснат до различни развитийни и социализиращи активности – като обучителни формати- за приятелството и толерантността, добрите постъпки, емоционалната интелигентност и различни техники и начини чрез които да се справим с ежедневния стрес, както и творчески ателиета, театрални и развлекателни игрови формати.

Вече две години фондация „За нашите деца“ работи активно в 8 общини в област Пловдив – Пловдив, Асеновград, Куклен, Садово, Стамболийски, Родопи, Марица и Перущица. През месец септември екипът на фондаията подписа още две споразумения – в ОУ “Село Богданица”, Община Садово и в НУ “Отец Паисий”, село Динк, Община Марица.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.