НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

На 15.06.2022 бе открит НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“

Форумът има дългогодишна история и е доказано средище, на което всички представители на социалната сфера – държавни институции, общини, социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на социални услуги, неправителствени организации, потребители и други за 15-та поредна година намират възможност, за да се срещнат и да взаимодействат.

Събитието е организирано от Национален алианс за социална отговорност.

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Приветствия към участниците отправиха:
г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност
г-жа Елеонора Пачеджиева, директор дирекция в МТСП,
г-н Джим Кроу, президент на EASPD,
г-н Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна,
г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
г-жа Кремена Калчева, на Агенция по заетостта,
д-р Марина Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти, директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“
г-жа Димитрина Василева – ръководител, Еrnst & Young Bulgaria

 

Сред съпътстващите форума събития е Изложение на социално отговорни работодатели. 

Сред официалните гости на събитието са: Джим Кроу, президент на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD), г-н Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна, Директори на дирекции и експерти към Министерство на труда и социалната политика, и други представители на централната и местна власт.

Медийни партньори са: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.