ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ОТЧЕТИ

Отчети 2022
Приложение №2 Доклад за II тримесечие
Приложение №2 Доклад за I тримесечие
Отчети 2021
Годишен отчет 2021 г.
Отчет четвърто тримесечие 2021 г.
Отчет трето тримесечие 2021 г.
Отчет второ тримесечие 2021 г.
Отчет първо тримесечие 2021 г.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.