ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Покана за онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги”

Уважаеми колеги,

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги” , което ще се проведе на 24 октомври 2023г. от 09:00 до 13:00 часа, онлайн през Zoom.

Обучението е в съответствие с изискванията, заложени в Наредбата за качество на социалните услуги и всеки участвал ще получи сертификат за успешно преминато онлайн обучение.

Обучител: Албена Борисова- директор на социална услуга с дългогодишен опит в оказването на долекарска помощ в качеството си на медицински фелдшер.

Записалите се участници, ден преди провеждането на обучението, ще получат линк за включване в Zoom.
Програмата ще откриете в прикачения файл.Може да заявите участие като попълните формуляр ТУК в срок до 20.10.2023 г.

Онлайн обучение: „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“