ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Онлайн обучение на тема „Специфика на работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители, имащи асоциално поведение. Оценка на риска при работа с деца и лица с поведенчески проблеми“

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн обучение на тема „Специфика на работа с малолетни, непълнолетни и пълнолетни потребители, имащи асоциално поведение. Оценка на риска при работа с деца и лица с поведенчески проблеми“ на 11 октомври 2023г. от 13:30 часа, онлайн през Zoom.

Водещ: Валентина Гешева: експерт към Фонд за превенция на престъпността ИГА. Член на експертния съвет на НАСО и регионален представител за област Пазарджик.

Може да заявите участие като попълните формуляр ТУК в срок до 10.10.2023 г.

Програмата може да откриете ТУК!

 

Онлайн обучение: „Правата на децата. Конвенция на ООН за правата на децата. Детско участие и инструменти за събиране на обратна връзка от потребители в социалните услуги“