ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги

Уважаеми колеги,

Национален алианс за социална отговорност отправя покана за участие в  онлайн теоретично-практично обучение на тема „Оказване на първа долекарска помощ в социалните услуги” , което ще се проведе на 19 септември 2023г. от 09:00 до 13:00 часа, онлайн през Zoom.

Обучението е в съответствие с изискванията, заложени в Наредбата за качество на социалните услуги и всеки участвал ще получи сертификат за успешно преминато онлайн обучение.

Обучител: Албена Борисова- преподавател в медицински университет и директор на социална услуга. Притежава дългогодишен опит в оказването на долекарска помощ в качеството си на медицински фелдшер.

Записалите се участници, ден преди провеждането на обучението, ще получат линк за включване в Zoom.
Програмата ще откриетеTУК!Може да заявите участие като попълните формуляр ТУК в срок до 18.09.2023 г.