НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

03.10. 21 г.

Национален алианс за социална отговорност проведе Обучителен семинар за ръководители на социални услуги и специалисти, работещи в центровете за предоставяне на социални услуги за деца. Обучението „Лидерство и управление на социални услуги“ се състоя  на 30 септември в град Кърджали с обучител г-жа Недка Петрова, която в експерт на НАСО и представител на Алианса в град Пловдив и директор на КСУДС – Пловдив.

В обучителния семинар участваха представителят на НАСО за град Кърджали г-жа Нермин Мехмед, над 15 социални услуги от общината, общински служители и специалисти от социалната сфера. Сред разгледаните теми бяха методите за управлението в организация, ръководенето на финансови и материални ресурси, човешки ресурси/подбор, обучение, оценяване и развитие/, подкрепа за екипа по време на пандемия, вътрешен и външен контрол /360 градусова обратна връзка/ и др.

Обучението завърши със заключителна дискусия по въпросите за управление на качеството на социалната услуга, правата на детето и практически задачи, насочени към придобиване на умения за създаване на мотивация на работния екип.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.