НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

18. 06.21 г.

Експертите на НАСО Невена Добрева и Сюзан Сейфетинова проведоха обучение на тема “Възможности за финансиране на НПО, социални услуги, общини и работодатели“, което се състоя на 18 юни. Обучението събра представители на неправителствения сектор, социални услуги, общини и работодатели. В рамките на онлайн дискусията влязоха темите за възможностите за финансиране в областта на социалните услуги и дейности, образованието, изкуството и културата, социалното предприемачество, заетостта и приобщаването.

По време на обучението акцент се постави  и на темата, свързана с местните инициативни групи и мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ както на националните програми, така и на европейските мерки (Оперативни програми, Еразъм+, програма „Граждани, равенство, права и ценности“).

Експертът „Международни партньорства и проекти“ в НАСО Невена Добрева представи презентация с информация за финансирането по програма „Еразъм +“. Сюзан Сейфетинова/експерт „Социални услуги и дейности“/отговори на въпросите на участниците, свързани с етапите и организацията на процеса по кандидатстване по европейски проекти.

Обучението даде възможност за разглеждане на важни въпроси, свързани с подпомагане на потенциални кандидати и бенефициенти, посредством възможностите, които предоставят различните фондове, програми и мерки на Европейския съюз.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.