НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

08.04.2021 г.

НАСО проведе обучение на тема „Прилагане на новата нормативна уредба в социалните услуги. Водене на документацията в предоставяните социални услуги“ на 8 април в платформата Zoom. Обучението беше предназначено за всички ръководители и доставчици на социални услуги, като дискусията бе водена от експерта в Дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Кърджали, регионален представител на НАСО в областта Нермин Мехмед, която има дългогодишен професионален опит в областта на социалното подпомагане, социалната интеграция на хората с увреждания и осигуряването на заетост за безработни лица.

Основни акценти в обучението бяха целите на Закона за социалните услуги, основните принципи при прилагането му и спецификите при предоставянето на различните видове социални услуги, както и методиката за прилагането им. Г-жа Нермин Мехмед обстойно разгледа етапите при предоставянето на социални услуги за деца, целите на ЗСУ, изготвянето на задължителната документация в процеса на предоставянето на социални услуги – договор за предоставяне на социални услуги, задължителните съдържателни елементи в него и други съпътстващи документи.

Сред водещите теми, обсъдени по време на онлайн дискусията, бяха реда за насочване за ползване на социалните услуги, индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа, кандидатстване за лицензиране на доставчици на социални услуги и др.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.