НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

12. 05.21 г.
На 11 май НАСО проведе обучение на тема „Прилагане на „Структуриран инструмент за оценка на риска (СИОР) в пряката работа с малолетни и непълнолетни правонарушители“. Онлайн обучението събра работещите с деца с поведенчески проблеми, МКБППМН и ВУИ в Центъра за обществена подкрепа в град Бургас. Участниците бяха обучени как да прилагат инструмент СИОР, , който е под формата на наръчник  и на всеки участник бепе предоставен такъв.

СИОР е специализиран инструмент за оценка на риска от повторно извършване на правонарушение при малолетни и непълнолетни. Въз основа на този вид инструмент работещите с малолетни и непълнолетни правонарушители ще могат да изготвят индивидуалния план за подкрепа. Дейностите в плана ще са съобразени със степента на риска.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

ЦОП Гулянци представя пътя на социалната работа със „Социално дърво“

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.