НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

23. 11. 21 г.

На 23 ноември екипът на НАСО организира онлайн дискусия на тема: „Обсъждане на проект на
Наредба за качеството на социалните услуги“. В срещата взеха участие членове на Експертния съвет на Алианса, членове на сформираните работни групи за обсъждане на стандартите и критериите за качество на социалните услуги и екипи на социални услуги, сред които ДЦДУ „Св. Николай Чудотворец“, ЦОП – Гулянци, КЗСУ – Търговище, ЦСРИ – Плевен, ЦОП – Габрово и др.

Модераторът на събитието г-жа Сюзан Алиосманова, която е експерт „Социални услуги, работодатели и проекти“ в НАСО и управител на Комплекс за социално развитие в град Търговище, представи основните предварително направени от участниците предложения за стандарните при социалните услуги. По време на оживената дискусия участниците коментираха стандартите за услугите „Консултиране и информиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Асистентска подкрепа“ и др. Засегната бе и темата за задължителните и препоръчителните длъжности за специалистите в социалната сфера.

Експертът на НАСО и изпълнителен директор на сдружение ИМКА г-жа Антоанета Янкабакова обърна внимание на проблема с дефицита на специалисти в сферата, което по думите й оказва негативно влияние върху качеството при предоставянето им.

Онлайн дскусията завърши с обобщение на направените предложения по проекта на Наредба за качеството на социалните услуги. Екипът на Алианса продължава да бъде активен участник в законодателния процес, като мотивира и насърчава навременното включване на всички заинтересовани страни в открит диалог за подобряване на качеството на социалните услуги в страната и повишаване на жизнения стандарт на уязвимите групи в България.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.