ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

Общото събрание на Национален алианс за социална отговорност 2022

Общо събрание

На 14 юни в х-л „Интернационал“, к.к. „Златни пясъци“ се проведе Общото събрание на Национален алианс за социална отговорност.

На участниците бяха представени: отчет на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2021 г.; годишен финансов отчет на Алианса за 2021 г.; Бяха приети годишната програма на НАСО за 2022 г. и бюджетът на организацията за 2022 г.

Председателстващ заседанието беше Веселина Ботева, член на управителния съвет на НАСО. Приветствието към участниците направи г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В обръщението си той каза: „Миналата 2021 година беше продължение на работата ни до сега. Имаше развитие, имаше надграждане, имаше проблеми, но с общи усилия се справихме. Вече бяхме наясно с пандемията. НАСО показа, че е организация, която е полезна в трудните времена. Успехът на всички ни бе, че въпреки трудностите направихме възможното социалните услуги да работят, но имахме усещането, че можем повече и трябва повече.“

Той обобщи, че годината е била много трудна и много успешна и изрази надежда, че 2022 г. ще донесе нови възможности за работа и развитие.

Общо събрание НАСО
Общо събрание НАСО

Отчетът за дейността на НАСО представи Наталия Христова, мениджър Специализирани дейности и национални партньорства. Тя благодари на участниците, че участват в дейностите на алианса „във всеки един момент“ и представи събития и дейности от календара на НАСО за миналата година. Годишния финансов отчет на Алианса за 2021 представи Пламена Господинова, Мениджър Финансови и административни дейности. Отчетът за дейността и финансовият отчет за миналата година бяха приети от участниците.

Сред темите и задачите за 2022 г. бяха откроени: международни партньорства и международна дейност, разширяване на партньорската мрежа в България, продължаване на работата по прецизиране на нормативната уредба отнасяща се до социалните услуги и заетостта. Силен акцент в програмата за 2022 г. са регионалните и местни дейности.

Общото събрание беше част от програмата на Национален форум „25 години визия за по-добър живот“.

НОВИНИ

Среща на партньорите по проект SaS

Среща на партньорите по проект SaS

В рамките на Националния форум за по-добър живот се проведе среща на партньорите по проект SaS – LADAPT. В този проект Национален алианс за социална отговорност работи в партньорство с редица страни от Европейския съюз – EPR (Белгия), FONIX (Норвегия), SPIR OSLO (Норвегия), THEOTOKOS (Гърция), INTRAS (Испания), DIVALENZA (Италия) и...

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

Участие на НАСО в Десети Европейски форум за социална икономика

  В качеството си на член на организационния комитет и по покана на МТСП, НАСО участва в Десети европейски форум на субектите на солидарната и социална икономика. В проведените кратки срещи с представители на ръководствата на МТСП се  направи връзката между проведения преди това Национален форум на НАСО във Варна,...

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Срещи-разговори на Председателя на НАСО с Президента и Генералния секретар на EASPD

Успоредно с провеждане на Форума на 16 и 17 юни, председателя на НАСО г-н Георги Георгиев проведе индивидуални срещи – разговори с г-н Джим Кроу и г-жа Мая Донева. Срещите бяха използвани за взаимна информираност, относно процесите на промени и развитие в двете организации, и възможностите и потребностите за надграждащи...

Среща на EASPD и НАСО

Среща на EASPD и НАСО

На 16 юни в рамките на Националния форум 2022 се проведе традиционната среща на ръководствата и представители на НАСО и EASPD. В срещата участваха  президента и генералния секретар г-н Джим Кроу и г-жа Мая донева, председателя г-н Георги Георгиев и мениджърските екипи на НАСО и Агенция Вижън. В дух на...

Националният съвет е консултативен орган

Заседание на Националния съвет за хората с увреждания

На 22.06.2022 г. се проведе неприсъствено Заседание на Националния съвет за хората с увреждания. Национален алианс за социална отговорност е член на Националния съвет за хората с увреждания. Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората...

Георги Георгиев и Иван Портних

Среща с кмета на Варна

В рамките на съпътстващите събития на Националния форум „25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО –ДОБЪР ЖИВОТ“ на 17 юни в зала Варна на община Варна се проведе среща на г-н Георги Георгиев - председател на НАСО и гостите на Форума от EASPD г-н Джим Кроу - президент  и г-жа Мая Донева...

оперативна програма развитие на човешките ресурси

Редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР

На 22 юни се състоя техническа среща и 16-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. На заседанието се разгледа отчет на годишен план за действие за информация и комуникация на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2021...

конкурс "Моят първи успех в работата с потребители"

Отличените в конкурса „Моят първи успех в работата с потребители“

Щастливи сме да съобщим отличените в конкурса на Национален алианс за социална отговорност  "Моят първи успех в работата с потребители". Като организация, които дълго работи в социалната сфера знаем, че работата с потребители е голямо предизвикателство, но това предизвикателство носи голямо удовлетворение. С конкурса дадохме възможност на работещите в сферата...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.