НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Професията на Трудотерапевта в социалната сфера и неговата роля за мотивиране на хората с увреждания

На 18 юни в х-л „Аквахаус“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“ се проведе Общото събрание на Национален алианс за социална отговорност.

На участниците бяха представени: отчет на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2022 г.; годишен финансов отчет на Алианса за 2022 г.; Бяха приети годишната програма на НАСО за 2023 г. и бюджетът на организацията за 2023 г.

Заседанието председателства Веселина Ботева, член на управителния съвет на НАСО. Приветствието към участниците направи г-н Георги Георгиев, председател на НАСО. В обръщението си той сподели: „Изминалата 2022 година беше продължение на работата ни до сега. Имаше развитие, имаше надграждане, имаше проблеми, но с общи усилия се справихме и надградихме. “

Той обобщи, че годината е била изпълнена с предизвикателства, но много успешна и изрази надежда, че 2023г. ще донесе нови възможности за работа и развитие.

Отчетът за дейността на НАСО представи Наталия Христова, мениджър Специализирани дейности и национални партньорства. Тя благодари на участниците, че участват в планирането и реализацията на дейностите на Алианса и представи събития и дейности от календара на НАСО за миналата година. Годишния финансов отчет на Алианса за 2022 представи Пламена Господинова, Мениджър Финансови и административни дейности. Отчетът за дейността и финансовият отчет за миналата година бяха приети от участниците.

Сред темите и задачите за 2023 г. бяха откроени: реализацията на международни партньорства и международна дейност, разширяване на партньорската мрежа в България, продължаване на работата по прецизиране на нормативната уредба, отнасяща се до социалните услуги и заетостта. Силен акцент в програмата за 2023 г. са регионалните и местни събития за подкрепа.

Общото събрание беше част от програмата на Национален годишен форум „Развитие на социалните услуги за по-добър живот“.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.