НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

23.06.21

На 23 юни 2021 г. се проведе Общо събрание на НАСО. По дневния ред бяха представени отчетът на Управителния съвет за дейността на НАСО през 2020 г. и годишният финансов отчет на Алианса за 2020 г. Бяха приети годишната програма на НАСО за 2021 г. и бюджетът на организацията за 2021 г.

„Приключихме годината с ясното разбиране, че в условията на пандемия НАСО успя да постигне целите си. Като организационна структура работим изключително успешно във всички насоки. Освен на национално ниво, продължихме да поддържахме и европейските си партньорства.“, отбеляза председателят Георги Георгиев.

Общото заседание даде възможност да бъде направен общ преглед на реализираните събития и дейности на национално ниво. Едни от тях са Национална приемна – дискусия на социалните услуги, Годишна среща –„Социални услуги – 2021“, Национална приемна – дискусия на социалните услуги, участие в заседания на национални и консултативни съвети и експертни групи за разработването на програмни документи.

Обсъдени бяха различни вътрешноорганизационни въпроси. В рамките на проведената конструктивна дискусия се разгледаха и обсъдиха визията и приоритетите на Алианса през следващата година.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.