НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7“, почетен член на НАСО от 2017г., откри нова Сензорна зала към ново откритата социална услуга в началото на 2022, а именно Центъра за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания.

Откриването се състоя на 30 Септември в Община Пловдив, като залата беше открита от ръководството на Сдружението КБН7 заедно с ресорния зам.-кмет на Община Пловдив г-н Георги Титюков, г-жа Веселина Ботева, Директор на Дирекция „Социална политика“.

Сензорната зала е поредната придобивка, която цели допълнително усъвършенстване на средата за работа с потребителите. Към момента управляващата организация:

  • изгради опорни парапети за придвижване на трудноподвижните лица
  • закупена е нова апаратура за провеждане на физиотерапия и рехабилитация – ултразвук, магнит и електро стимулация, допълнителна шведска стена
  • обособени са допълнителни специализирани и функционални кабинети за работа с нуждаещите се, включително пространство за работа и терапевтична подкрепа на открито
  • Обезопасена е средата със съвременни огнеупорни врати.

Сензорната зала дава великолепен шанс за корекция и развитие качествата на различните възприятия: зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или възможността за комплексно въздействие върху всички сетива. Всичко това под ръководството на високо квалифицирани специалисти.

С присъствието си, подкрепа засвидетелстваха: екипът на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив в лицето на д-р Надя Танева; експерти от Дирекциите „Социално подпомагане“ – Родопи и Марица; колеги от комплексите за социални услуги, работещи с деца от аутистичният спектър, деца и лица в кризисна ситуация и др.

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Надежда Юлзари

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.