ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални...

Read more

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и...

Read more

Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“

24. 06.21 г.

При силен интерес и с високи очаквания се проведе Национален форум „Социални услуги, социално предприемачество и заетост“. На 24 юни събитието събра представители на държавни институции, общини, ръководители, доставчици и специалисти на социални услуги, неправителствени организации, потребители и други заинтересовани страни. Гости на форума бяха генералният секретар на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ Люк Зелдерло, изпълнителният директор на Агенция за качество на социалните услуги Виктория Тахова, зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, зам.-кметът на Община Варна Коста Базитов и председателят на Национален алианс за социална отговорност Георги Георгиев.

“За мен е изключителна радост да ви посрещна на традиционния Национален форум. Добре дошли! В този момент в още по-голяма степен осъзнаваме нашата мисия, защото дейността ни се оказа още по-необходима и още по-полезна. Позволете ми да изразя нашия общ поклон на признателност към всички, които работят в социалната сфера. Нашата работа започна още преди два дни и ще продължи и в следващите дни и месеци. Потребността от провеждането на подобен тип събития нараства. Тази година откриваме Националния форум при рекорден брой участници. Всичко това показва необходимостта от живи срещи. Ще разгледаме изключително важни теми като развитието на заетостта, социалното предприемачество и социалните услуги, в контекста на новия закон и подзаконови нормативни документи. Вярвам, че всички ние ще намерим най-добрите решения за подобряване на социалните услуги и подкрепа за хората с увреждания“, заяви в приветственото си слово председателят на НАСО Георги Георгиев.

 

Първият панел на дискусията разгледа темата: „Успешни модели  – състояние и предизвикателства в развитието на социалната икономика. Дигитализация“. Участие взеха Илия Гаралиев, старши експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“, МТСП, Надя Шабани- директор на Български център за нестопанско право, доц. д-р Мария Илчева – директор на Институт за перспективни научни изследвания, ВТУ, Весела Цанкова-председател на УС на Сдружение „Граждански инициативи“, Валентина Христакева – директор на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията-София“.

Във втория панел от Форума темата се представиха съдържателни презентации на тема: „Акценти и предизвикателства в развитието на нормативната рамка и подкрепата за социалната икономика, работодателите и заетостта“. Участваха Кремена Калчева – гл. секретар на ГД „Услуги по заетостта“ в Агенция по заетостта, Светлана Ангелова – зам. -изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, Христо Христов  – експерт „Проекти и бизнес развитие“, JAMBA, Яна Рупева – съучредител и член на УС на Фондация „Проект Северозапад“, Красимир Кънев – управител на Специализирано предприятие „Фиорела“ ООД, Йовка Гайкова – управител на ТПК Родина и Ванина Костадинова – директор на Социално предприятие за хора с увреждания -Пловдив.

 

Третият панел представи темата „Пътища, формули, инструменти и правила за успеха“. Експертно мнение и споделен богат и вдъхновяващ опит представиха генералният секретар на EASPD Люк Зелдерло и бизнесменът, меценат и председател на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски.

В  програмата бяха включени още редица актуални и изключително важни въпроси. Националният форум даде възможност за съдържателни изложения и дискусии, обмен на добри практики, обсъждане на законодателни рамки, изграждане на национални и европейски партньорства по темата за заетостта на хората с увреждания и влиянието й за по-добрия им живот.

В рамките на Форума се разгледаха и обсъдиха различни предложения за промени в нормативната уредба в посока развитие на социалното предприемачество и търсене на адекватни финансови инструменти и политики за подобряване на социално-предприемаческия сектор. Приемайки, че реализирането на социалната политика е акт на съвместни усилия и сътрудничество между партньорите и въвличане на всички заинтересовани страни в процеса на оценка на нуждите, планиране и реализиране на действия и мониторинг на резултатите, приетият документ обобщава обратната връзка, споделена от участниците в Националния форум. След като се разшири, утвърди и гласува от всички участници, общият документ бе връчен официално от председателят на НАСО Георги Георгиев на зам.-министър Надя Клисурска.

Всички презентации от Националния форум:

Социални услуги за лицата с увреждания за придобиване на  трудови умения/Венелина Богданова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенция за социално подпомагане/

Дигиталната транссформация на социалната икономика/Доц. Мария Илчева – Великотърновски университет/

 Социалните услуги като субекти на социалната икономика/Весела Цанкова – Експерт на НАСо и представител за град Ловеч/

Подкрепа за работодателите и заетостта/Кремена Калчева – гл. секретар на Главна дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенция по заетостта/

Успешен модел за осигуряване на заетост за хора с увреждания /Христо Христов  – експерт „Проекти и бизнес развитие“, JAMBA/

 Общинско предприятие за хора с увреждания – Пловдив/ Ванина Костадинова, директор/

Седемте стъпки към успеха на д-р Милен Врабевски/д-р Милен Врабески/

Формилата на успеха /Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD/

Политическа рамка на социалната икономика/Илия Гаралиев, старши експерт в отдел „Социална икономика и социална отговорност“, МТСП

Има ли връзка между социалните услуги, социалното предприемачество и заетостта?Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право/

Проект – Северозапад – социалното предприятие от идеята до практиката/Яна Рупева, съучредител и член на УС на Фондация

Социално предприятие към ГИП-София/ Валентина Христакева, изпълнителен директор/

 

НОВИНИ

Национален дискусионен клуб: „Приложение на нормативната уредба в социалните услуги

Национален дискусионен клуб: „Приложение на нормативната уредба в социалните услуги

Ръководители на социални услуги от цялата страна се включиха в Национален дискусионен клуб, който се проведе на 13 Януари, 2023г. от 14:00 часа. Първата среща за 2023г. от поредицата ежемесечни срещи, бе насочена към мениджъри на специализираната социална услуга "Асистентска подкрепа". По време на онлайн събитието се обсъдиха предварително заявени...

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

Транснационална партньорска среща по проект CO-RESP

На 31.01.2023 в гр. Варна, екипа на НАСО бе домакин на провелата се транснационална партньорска среща по проект CO-RESP. Част от дискусията на срещата бе сравнението на понятията за устойчивост чрез социални поръчки в различните европейски страни участници - България, Австрия, Германия, Испания и Белгия. Обсъдени бяха следващите стъпки по...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: „Прилагане на Наредбата за качество на социалните услуги в Дневен център – трансформиране, предизвикателства и специфики“ ще се проведе на 16-17 февруари 2023г. в Аугуста Спа хотел***** ,гр. Хисаря. Лектори: Нермин Мехмет и Ваня Петрова, експерти на НАСО За регистрация ТУК в срок до 13.02.2023г....

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги, Обучението на тема: "Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет" ще се състои на 9-10 февруари 2023г. в Аугуста Спа хотел***** ,гр. Хисаря. Обучението отговоря на изискванията на Наредбата за качество на социалните...

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Център за професионално обучение „НАСО“

Уважаеми колеги, Представяме Ви още едно ново успешно начало, част от консорциума на Национален Алианс за Социална Отговорност! ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „НАСО“ Провеждане на квалификационни курсове за следните професии и специалности: Професионално направление: СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ: 1. Професия: Социален асистент; Специалност: Подпомагане на възрастни Специалност:...

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

Финална конференция по проект FORESEE – „Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността на социалния сектор“

На 18 януари 2023 г. НАСОР имаше удоволствието да участва в заключителната конференция по проект FORESEE („Социални услуги по време на кризи: Изграждане на устойчивост и подобряване на привлекателността “). Крайната цел е да имаме съгласувани системи за дългосрочна грижа и в същото време да се справим с енергийната и...

Федерация на европейските социални работодатели – първо общо събрание за 2023г.

Федерация на европейските социални работодатели – първо общо събрание за 2023г.

На 17 януари  НАСОР участва в първото общо събрание за 2023 г. на Федерацията на европейските социални работодатели в Брюксел, Белгия. Членството във FESE предоставя на нашата организация инструментите за прилагане на Европейската стратегия за грижа в България, за подобряване на уменията и условията на труд на социалните работници, както...

Регионална среща – семинар за работещите в социалните услуги на територията на Община Пазарджик

На 23 януари пленарната зала на Общинска администрация Пазарджик, Национален Алианс за Социална Отговорност, подкрепата на Община Пазарджик и представителството на Алианса за града проведе обучителен семинар. На събитието присъстваха Димитрия Церова – директор на Дирекция „Социални дейности“ към Община Пазарджик, Наталия Христова – Мениджър НАСО, Валентина Гешева – регионален...

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2022

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

НАСОР

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Център за професионално обучение „НАСО“

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.