ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ ЗА

Национални годишни награди на НАСО

НАЦИОНАЛНИ ГОДИШНИ НАГРАДИ на НАСО

2021 ГОДИНА

Управителният съвет на НАСО взе решение за обявяването на НАЦИОНАЛНИ ГОДИШНИ НАГРАДИ с номинации в следните категории: 

 1. ГОЛЯМА НАГРАДА

Присъжда се по категории:

 • ЗА ОБЩИНИ
 • ЗА РАБОТОДАТЕЛИ
 • ЗА НПО, УНИВЕРСИТЕТИ, УЧИЛИЩА, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДРУГИ

КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА:

ЗА ОБЩИНИ:

 1. Добри практики и принос за развитие на социалните политики и услуги в България;
 2. Брой социални услуги спрямо населението;
 3. Собствен принос за финансиране и развитие на социалните услуги;
 4. Брой подкрепени хора, чрез социални услуги и други социални решения спрямо населението;
 5. Политики и решения за развитие на социалното предприемачество и заетост на нуждаещите се;
 6. Реализирани иновативни, значими проекти със силно социално въздействие;
 7. Действащи политики и решения, въздействащи на демографското развитие и качеството на живот на хората от общината;
 8. Постижения в областта на кариерното развитие на специалистите и осигуряване на по-добри условия на труд;
 9. Внедрени технологични социални иновации;

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ:

 1. Добри практики и принос за развитие на социално отговорните политики в България;
 2. Конкретни дейности и постижения в областта на социалната отговорност;
 3. Иновативни и значими проекти със силно икономическо и социално въздействие;
 4. Осигуряване на работни места за хора нуждаещи се от подкрепа, в т.ч. хора с увреждания;
 5. Участие за развитие на местните общности, условията на работа и качеството на живот на хората;
 6. Внедрени технологични социални иновации

ЗА НПО, УНИВЕРСИТЕТИ, УЧИЛИЩА, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ДРУГИ

 1. Добри практики и принос за развитие на социални политики и услуги в България;
 2. Иновативна визия и дейности в реализация на социалните услуги;
 3. Конкретни решения и постижения в качеството на социални услуги;
 4. Реализирани иновативни и значими проекти и решения със силно социално въздействие;
 5. Постижения в областта на кариерното развитие на специалистите и осигуряване на по-добри условия на труд;
 6. Осигуряване на активно участие на потребителите;
 7. Внедрени технологични социални иновации;
 8. Постижение в подкрепата на хора с увреждания, чрез социални услуги, обучения и заетост;

II.СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Според постъпилите номинации и мотивите към тях ще бъдат връчени към всяка една от категориите отделни специални награди за постижение в отделни конкретни области и отделни показатели.

III.ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ

Индивидуалните награди се присъждат в следните три категории:

 • За личен принос за развитие на социалните политики в България;
 • За високи лични постижения в социалната работа и ефективност в подкрепата, чрез социални услуги;
 • За високи лични постижения в резултат от получена социална подкрепа;

 

РЕШЕНИЕТО ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДЕ ВЗЕТО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАСО.

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ НА НАСО ПРЕЗ 2021 г.

СРОК НА НОМИНИРАНЕ – 30 май 2021 г. на forum@naso.bg

 

НОВИНИ

Конференция „Приобщаващо образование и отвъд“

Конференция „Приобщаващо образование и отвъд“

05. 05. 21 г. НАСО участва в двудневната конференция"Приобщаващо образование и отвъд", която се проведе в периода 5-7 май. Дискусията е организирана от Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги (EASPD). Форумът има за цел да изследва как може да се изградят възможности за приобщаващо обучение за хора с увреждания...

Участие в Членски форум – Заетост на EASPD

Участие в Членски форум – Заетост на EASPD

4. 05. 21 г. НАСО взе участие в Членски форум по заетост, организиран от Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги EASPD, който се състоя на 3 май. Присъстваха над 30 участници от различни европейски държави, както и г-н Георги Георгиев - председател на НАСО. Участниците във форума обсъдиха темите...

Онлайн диалог на EASPD за ролята на Европейския стълб за социалните права

Онлайн диалог на EASPD за ролята на Европейския стълб за социалните права

29.04.21 г. НАСО участва в уебинар на тема "Укрепване на европейската мрежа за безопасност: Ролята на Европейския стълб за социалните права и възстановяването", който се проведе на 29 април. Сред водещите теми в онлайн диалога бяха социалната защита, достъпа до заетост, грижи и благосъстояние за населението, както и очакванията за...

10 години социална и солидарна икономика в България

Участие в церемония „10 години социална и солидарна икономика в България“

28. 04.21 г. НАСО участва в официалната церемония по случай отбелязването на "10 години социална и солидарна икономика в България", по време на която в Монумент „Камбаните“ – Асамблея „Знаме на мира“ бяха поставени две камбани с надпис „Солидарност между поколенията“ и „Социалната икономика за по-добър свят“. Организираното от Министерството...

Обучение за лицензиране на доставчиците на социалните услуги

Обучение за лицензиране на доставчиците на социалните услуги

27. 04. 2021 г. НАСО проведе обучение на тема "Лицензиране на доставчиците на социалните услуги–ред и начин. Реалност и предизвикателства“, което се състоя на 27 април 2021 г. В онлайн обучението се включиха доставчици на социални услуги от страната и техните управителни органи, ръководители на социални услуги, социални педагози, социални...

Работна среща по проект D-CARE

Работна среща по проект D-CARE

27. 04.2021 г. НАСО взе участие в работна среща по проект D-CARE, която се състоя на 26 април. По време на онлайн срещата бе обсъдено картографирането на заинтересованите страни по проекта, организирането на предвидените семинари и спецификата на партньорските споразумения по проекта. Проектът D-CARE цели да улесни създаването, валидирането и...

Член на НАСО с отличие от ДАЗД за принос към закрилата на децата

Член на НАСО с отличие от ДАЗД за принос към закрилата на децата

Сдружение „Еквилибриум“ бе удостоено с наградата „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).  Това стана ясно по време на 45-то заседание на Националния съвет за закрила на детето на ДАЗД.  С навършването на 20 години от създаването си Агенцията учредява награди за признание на  приноса...

Kръгла маса по повод 20 години от създаването на ИСС

Kръгла маса по повод 20 години от създаването на ИСС

22.04.21 г. НАСО взе участие в кръгла маса, която се проведе по повод отбелязването на 20 години от създаването на Икономически и социален съвет (ИСС). Темата на видеоконферентната среща бе „20 години Закон за Икономическия и социален съвет на Република България – равносметка и перспективи“. В срещата участваха членове на...

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ НАСО 2021

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.