НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

25. 06. 2021 г.

На 25 юни с огромен интерес се проведе дългоочакваната Национална среща на социалните услуги. В дискусията „Социалните услуги в условията на пандемия, нов закон и подзаконови и нормативни документи“, коментари и изложения по актуалните теми направиха зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, държавният експерт в дирекция „Социално включване“ към Министерство на труда и социалната политика Теодора Любенова, зам.-изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане Светлана Ангелова, началникът на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в Агенция за социално подпомагане Венелина Богданова, директорът на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в Агенция за качество на социалните услуги Николина Иванова, съпредседателят на ПК „Социална политика“ към НСОРБ и директор на дирекция в Община Велико Търново – Росица Димитрова, както и представители на общини и ръководители и доставчици на социални услуги от цялата страна. Срещата се модерира от директорът на дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив и член на УС на НАСО – Веселина Ботева.

 

Националната среща започна с приветствени и встъпителни думи на зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска:

„За мен е удоволствие да участвам в този изключително важен форум, на които можем да обменим идеи и предложения по темата за социалните услуги в условията на пандемия и прилагането им спрямо новия закон и подзаконови и нормативни документи. Новото законодателство ще доведе до нови хоризонти. Надявам се в най-кратки срокове да бъде приет Планът за възстановяване и устойчивост, в който фокусът е върху грижата за възрастните хора и пълнолетните лица с увреждания.“

Зам.- министър Надя Клисурска маркира предстоящи важни моменти от Плана за възстановяване и устойчивост, в който фокусът е поставен върху предоставянето на грижи за възрастни хора и пълнолетни лица с увреждания.

„Ще бъдат отпуснати над 753 млн. лева за създаването на социално-здравни услуги. Ще бъдат приети мерки за енергийна ефективност в сградите, в които се предоставят социални услуги. Предизвикателството пред ръководителите на социалните услуги е планирането за използването на тези финансови възможности, които новият програмен период ще даде на социалния сектор у нас. Поемам ангажимента от името на Министерство на труда и социалната политика да бъдем ваши партньори и да изпълним заедно стратегическите документи в сферата на грижата за уязвимите групи, за да може да се справим с проблемите, които ще произлязат от демографската криза в страната“, каза в заключение министър Надя Клисурска.

За първи път след влизането в сила на Закона за социалните услуги и част от неговата поднормативна уредба, пред работещите в сферата на социалните услуги беше представена презентация с изключително полезна информация по темите за лицензирането на частни доставчици на социални услуги, в която директорът на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в Агенция за качество на социалните услуги г-жа Николина Иванова разгледа рамката на Закона, необходимите документи за издаване на лиценз, сроковете за разглеждане и издаване на лиценз и много друга важна инфорормация. С подробна презентация държавният експерт в дирекция „Социално включване“ към Министерство на труда и социалната политика г-жа Теодора Любенова обясни същността, новите моменти и спецификите в Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, подзаконовите нормативни актове, Наредбата за планиране на социалните услуги и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги.

По време на срещата се разви много задълбочена дискусия, в търсене на отговори на въпроси от практическата работа по места на доставчиците, ръководителите и специалистите от социалните услуги. На част от тях експертите от отговорните държавни институции отговориха още по време на дискусията.

                     

По общо споразумение между Национален алианс за социална отговорност, Министерството на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Агенция за качество на социалните услуги,  всички сериозни въпроси, касаещи практическата приложимост на Закона и произлезли такива в резултат от дискусията, ще се обобщят и редактират от екипът на НАСО и изпратят на експертите от МТСП, АСП и АКСУ, за да подготвят задълбочени и точни отговори. НАСО се ангажира да предостави и популяризира получените отговори до всички участници в Националната среща и до своите многобройни членове.

В рамките на Националното събитие се договори последваща работна среща в Министерство на труда и социалната политика с представители и експерти на НАСО,  с цел обсъждане на проблеми и предложения за по-добро развитие и работа на социалните услуги.

Всички презентации от Национална среща на социалните услуги:

Лицензиране на частни доставчици на социални услуги/Николина Иванова, директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в Агенция за качество на социалните услуги/

Анализ за състоянието и ефективността на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Велико Търново /Росица Дмитрова, съпредседател на ПК „Социална политика“, НСОРБ, директор на дирекция – община Велико Търново/

Закон за социалните услуги и подзаконови нормативни актове /Теодора Любенова, държавен експерт в дирекция „Социално включване“ към Министерство на труда и социалната политика/

Управление на социалните услуги на общинско ниво

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Проект „Snowball“

Декларация за социално отговорни обществени поръчки

Надежда Юлзари

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.