НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

23.06.21 г.

На 23 юни се проведе Национална среща на представителствата и Експертния съвет на Национален алианс за социална отговорност. Участие взеха председателят на НАСО Георги Георгиев, членовете на Секретариата на организацията  и представители на Алианса от различни градове на страната.

Дневният ред започна с встъпление от Георги Георгиев с поглед напред към работата на представителствата и експертите, и визия за развитие на дейността, както и взаимодействието между тях. Той обърна внимание на ролята на представителствата за експертната работа на организацията, тъй като Алиансът работи на различни равнища с държавните институции. Председателят на НАСО благодари за всеотдайната работа на всички представителства и експерти в страната.

„През последните месеци благодарение на усилията на представителствата на НАСО реализирахме поредица от обучения, които са нова фаза в работата на Алианса. Новото надграждащо развитие на НАСО, върху което работим усилено в момента ще бъде управление на социални услуги, чрез възлагане“, коментира още Георги Георгиев.

Атанаска Бонева, консултант-координатор Експертен съвет, представи бъдещите приоритети и цели за работата на експертите и представителите.

„В следващия период НАСО ще насочи усилията си за подкрепа на социалните услуги с обучения, методическа подкрепа и супервизии. Ще бъде развит Център за управление, обучение и консултиране, в който движеща сила ще бъдат експертите и представителствата на организацията в страната“, обобщи Атанаска Бонева.

Участниците в срещата се обединиха около следните предложения:

Да се изработи „Профил на експерта“ и  въведе формуляр за заявка за обучение/супервизия; да се разработи  услугата „Абонамент на методическа подкрепа и супервизия“.

Срещата даде възможност на всеки един от експертите да вземе отношение по проблеми и теми, като липсата на методика в проверките на социални услуги от страна на Агенцията за качество на социалните услуги, появата на неасноти при тълкуването на новия закон за социалните услуги и много др. Обсъдени бяха различни проблеми и практики по места.

Обучение за превенция на насилието в социалните услуги

Управление на социалните услуги на общинско ниво

48 години град Гулянци

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

Покана за обучение „Трудотерапевтични техники за работа с лица с интелектуални затруднения“

Нова сензорна зала за подкрепа на хора с увреждания

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.