НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

На 7 май НАСО и много голям брой членове на организацията външни доставчици на социални услуги активно участваха в Национална среща на Агенцията за качество на социалните услуги. Темата на срещата и дикусията бяха въпросите, свързани с лицензиране на външни доставчици на социални услуги в Агенцията и съпътстващите ги процедури и задължения на всички заинтересовани страни.

Срещата беше открита и водена от г-жа Николина Иванова, директор Дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ в АКСУ. В изключително активната дискусия бяха включени широк кръг от въпроси и отговори, отнасящи се до лицензирането на външни доставчици през настоящата година.

В рамките на срещата бяха отправени редица благодарности и бе изразено желание за продължаване на този вид срещи, в които се включи и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев, потвърждавайки ангажимент за отворено партньорство по обсъдените теми и за в бъдеще.

Сдружние „Усмивка“ отличи победителите в конкурса за рисунка „Магията на Кукеровден”

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.