НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

20.04.22 г.

Национално представителни организации на и за хората с увреждания и всички държавни институции се събраха на 19 април на Национална кръгла маса на тема „Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства“ в Народното събрание. Присъстваха и г-н Никола Минчев, председател на 47-мо Народно събрание, проф. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, доц. д-р Любомир Бакаливанов – зам. министър на здравеопазването,  Владимир Афенлиев и Даниела Попова, Национална здравна осигурителна каса, г-н Лазар Лазаров, зам. министър та труда и социалната политика, депутати и представители на НАСГБ, БАРИС, АРДУС.

Участваха още г-н Искрен Арабаджиев, председател на комисията по труда, социалната и демографската политика, Деница Сачева, зам. председател на комисията, Елисавета Белобрадова, зам. председател на на комисията, Мая Димитрова, зам. председател на комисията, Георги Георгиев, член на комисията, доц. д-р Антон Тонев, председател на комисията по здравеопазването, проф. д-р Асен Балтов, член на комисията.

Нуждаещите се да не бъдат лишени от качествени инвалидни колички, слухови апарати и други изделия, приспособления, съоръжения и помощни средства – това е най-голямата тревога на хората с увреждания, която беше изразена по време на кръглата маса.

„На този форум ще потърсим начин да осигурим по-достъпна и по-подкрепяща политика към хората с увреждания, както и да намерим най-прекия път нашите сънародници да получат каквото им е необходимо“, каза г-н Никола Минчев, председател на 47-мо Народно събрание.

 Проф. д-р Диана Ковачева, омбудсман на Република България, каза: Цялата администрация на омбудсмана се ангажира с темата. Проблемът с подготовката на процедурата по прехвърляне на предоставяне на медицински изделия и помощни средства към НЗОК трябва да бъде решен, както и трябва новата процедура да е публично известна, подкрепена с информационна кампания. Нужни са механизми на контрол за качеството на предоставените средства. Очевиден проблем е и актуализирането на списъците към по-нови и качествени материали.“

 От 1 юли предписването и одобряването на медицински изделия ще става по електронен път. Това обяви заместник-министърът на здравеопазването Любомир Бакаливанов. „С това цели да се облекчи цялата процедура по предписване и получаване на изделия от правоимащите лица, които след определяне с медицински документ от ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК на вида и степента на увреждания трябва да подадат заявление за отпускането на целевата помощ за покупка на съответното изделие“, обясни той.

 Доц. д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване уточни: „Заедно ще започнем един нескончаем процес, в който да подобряваме състоянието на този сектор. Мога да ви уверя, че няма да си позволим отново да стигнем до дълъг период, в който нищо да не се случва. Ние можем да бъдем гарант за максимално справедливо изхарчването на средствата. Осъвременяването на списъка е задължително и вие ще бъдете търсене и канени като експерти за участие в процеса. Вярвам, че индивидуализацията на медицинските изделията е най-доброто решение“.

 „Проблемите на системно ниво, се отразяват и при медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания. Целият модела на финансиране трябва да се промени на  база индивидуална оценка и от какво помощно средство и медицински изделия има нужда конкретния човек. Нужно е да прецизираме и променим подкрепата и финансирането, така че да насочим средства там, където има реална полза и необходимост“, каза председателят на Комисията по труда и соц и демографската политика г-н Арабаджиев.

Експертите от всички представени организации и институции набелязаха основните проблеми, свързани с медицинските изделия и помощните средства в България, като наблегнаха на нуждата да се промени цялостно отношението, като се смени представата им като търговски продукт.

„Медицинските изделия и помощните средства би следвало да бъдат част от медицинска услуга и рехабилитация, както е по цял свят. Нека не ги профанизираме до търговия на изделия на най-ниска цена“, отбеляза доц. Владислав Борисов Иванов, БАРИС.

Допълнителен проблем е, че списъците не са калкулирани и индексирани от 10 години. Експертите поискаха максимално бързо да има актуализация на средствата и вида на медицински изделия, както и промяна на лимитите, защото те отдавна не отговарят на съвременни изисквания и цени. Беше изведена и нуждата да се създаде аналитично звено или орган, който да носи реална отговорност, защото е доказано, че междуведомствените комисии не работят.

Преминаването на тази дейност от МТСП към НЗОК ще доведе до проблеми, смятат експертите от страна на хората с увреждания в България. В Касата няма налични технически специалисти и съответно при договарянето на стойностите, има много неточности, смята Бончо Пеев, който има над 30-годишен опит в обслужването на хора с увреден слух и слухопротезирането.

„Твърдим, че хората с увреждания са като всички останали и за това помагат медицинските изделия и помощните средства. Така хората с увреждания могат да бъдат полезни на себе си, семействата си и обществото. Надяваме се да ни припознаете като свои партньори“, каза в заключение Веска Събева, зам. председател на национален съвет за хората с увреждане, председател на Асоциация на хората с увреждане, която модерираше кръглата маса.

18 години Комплекс за социални услуги за деца и семейства

„Работилница за родители – Да пораснем заедно“

Уъркшоп „Мотивация и екипна работа в социалните услуги“

Фондация „Живот със Синдром на Даун“

Развитие на социалните услуги за по-добър живот – Отговорности на държавата и общините

Участие в заседание на МРГ към МТСП

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.