НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ НА

ПОКАНА за обучение на експерти в социалната сфера

НАСО разширява кръга на обучителите в експертния съвет на Алианса

НАСО с награда за „Най-вдъхновяваща организация“

Общо събрание на НАСО

Откриване на НАЦИОНАЛЕН ГОДИШЕН ФОРУМ “Развитие на социалните услуги за по-добър живот”

Класиране в конкурс „Моят първи успех в работата с потребители“

Участие във Форум по заетостта

Участие в конференция „Организираното гражданско общество срещу дезинформацията“

Европейски месец на разнообразието 2023

КОНКУРС НА ТЕМА “МОЯТ ПЪРВИ УСПЕХ В РАБОТАТА С ПОТРЕБИТЕЛИ“

Деветият „Маратон на приятелството“ ви очаква в Плевен

Покана за онлайн обучение за екипите на социални услуги

Покана за обучение за екипите на социални услуги от Северозападна България

Покана за обучение на тема „Специфика при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на кандидат-потребителите“

Кухня на доброто

26.11. 21 г.

На 25 ноември в град Варна Национален алианс за социална отговорност проведе Национален семинар в рамките на проект D-CARE „Разработване, пилотиране и валидиране на модели на интелигентни грижи в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството”.

Приветствие към гостите на събитието отправи председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. Пред участниците всеки от работещия по проекта екип – Невена Добрева /експерт в направление „Проекти и международни партньорства“/, Наталия Хритова /мениджър „Специализирани дейности и национални партньорства“/ и Сюзан Сейфетинова /експерт „Социални услуги, работодатели и проекти“/ представи добрите практики в сферата на интелигентните грижи, основните цели и постигнатите резултати до момента, както и същността на създадената по проекта лаборатория за интелигентни грижи.

Националният семинар завърши с оживена отворена дискусия по темите за внедряване на социалните иновации, подобряване на интегрираните грижи и социалното включване на възрастното население у нас и останалите европейски страни.

НАСО е водещ партньор по проект D-CARE, съвместно с „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” (РАПИВ) и Община Аксаково. Международното сътрудничестово в проекта се фокусира върху изграждането на транснационална мрежа за сътрудничество в Дунавския регион за подпомагане на социалните иновации, подобряване на компетентностите и предприемачеството в областта на интелигентните грижи, като по този начин допринася за преодоляване на предизвикателствата и нуждите по отношение на интегрираните грижи и социалното включване на възрастните хора на възраст между 55 и 80 години.

                        

Работни срещи по проект B-WISE през април

Уебинар „Европейска стратегия за грижата“

„Преходът от училище към заетост“ (BITSE)

Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги

НАСО събра над 100 представители на социални услуги в община Кюстендил в Регионална среща „Социални услуги в действие“

Надежда Юлзари

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ 2023

Национален алианс за социална отговорност

НАСО АРХИВ

ПОРТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Портал за социални политики

НАСОР

ГОДИШНА ПРОГРАМА 2023

СТАНОВИЩА НА НАСО

Национален алианс за социална отговорност

ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Вход за членове на НАСО

Ако не сте член на НАСО и представлявате организация, институция, търговско дружество, социални услуги или юридическо лице и желаете да получите достъп до зоната за членове, е необходимо да попълните формуляр за кандидатстване за членство в Национален алианс за социална отговорност.